Mednarodna konferenca v Zavodu sv. Stanislava

Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva, ki deluje v okviru Zavoda sv. Stanislava, v maju 2018 kot uvod v praznovanje 25-letnice (ponovnega) delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter 10-letnice ustanovitve Osnovne šole Alojzija Šuštarja, pripravlja mednarodno konferenco z naslovom Kritično mišljenje v digitalni dobi – Critical thinking in digital age, ki bo potekala od 10. do 12. maja 2018. Naslovna tema je presek dveh ključnih poudarkov delovanja Zavoda sv. Stanislava v tekočem šolskem letu, ki se osrediščata na izzive virtualnega sveta in na pomen kritičnega razmisleka v sodobni družbi.

K sodelovanju na mednarodni konferenci vabimo učitelje in druge strokovnjake na področju vzgoje in izobraževanja, ki lahko izbirajo med tremi v nadaljevanju predstavljenimi vsebinskimi sklopi konference.

Konferenca ponuja možnost sodelovanja v obliki predstavitve (plakat oz. stojnica) ali 20-minutnega prispevka v omizju. Programski odbor zbira opis predstavitve ali povzetek prispevka za omizje do 2. februarja 2018 na elektronskem naslovu zavod@stanislav.si. Opis oz. povzetek v slovenščini ali angleščini naj obsega največ 800 znakov, vsebinsko pa naj naslavlja enega od treh zgoraj omenjenih sklopov.

V program konference bodo uvrščeni prispevki, ki jih bo programski odbor ocenil najbolje. Avtorji prispevkov bodo o uvrstitvi na konferenco obveščeni 20. februarja 2018.

Prispevek za predstavitev v omizju oz. podrobna predstavitev plakata/stojnice naj obsega 10.000 znakov brez presledka, napisan(a) naj bo v slovenščini ali angleščini in opremljen(a) s seznamom virov in literature. Rok za oddajo končnega prispevka je 20. april 2018.

Vsem prispevkom, uvrščenim v program konference, bomo zagotovili tudi objavo na spletu.

Sodelujoči bodo za aktivno sodelovanje (predstavitev oz. prispevek) na konferenci prejeli potrdilo o udeležbi, ki ga lahko uveljavljajo tudi pri napredovanju v nazive.

V okviru konference bo organiziran pester spremljevalni program, med drugim bomo lahko prisluhnili tudi koncertu simfoničnega orkestra in zbora glasbene gimnazije iz Krakova.

Enega od izzivov sodobnega sveta predstavlja vse večji vpliv virtualnega sveta na naše življenje. Poleg številnih priložnosti, ki jih ponuja virtualna resničnost, pa so neizogibne tudi njene pasti, zato je pomembno, da spodbujamo in poglabljamo kritičen razmislek o svetu. Katere so tiste veščine kritičnega mišljenja, ki jih potrebujemo danes za življenje v digitalni dobi in s katerimi naj opremimo mlade? Kako vrednotiti informacije, ki so nam dostopne? Katere sploh so veščine 21. stoletja? V kolikšni meri jih šola spodbuja in razvija?

Ob vsej množici informacij in sprememb v svetu se vse bolj kaže potreba po poglobljenem razmisleku o tem, kje smo in kam gremo. Kakšen je svet danes? Na kakšen način trendi, kot so virtualnost, mobilnost, digitalni svet idr., vstopajo v naša življenja in jih spreminjajo? V kolikšni meri in kako vplivajo na oblike in metode poučevanja ter na izbor učnih vsebin?

Svet, v katerem živimo, zaznamujejo tudi hitre spremembe na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), ki je vedno bolj vpeta v vse segmente našega življenja, govorimo tudi o digitalni pismenosti in digitalni zmožnosti, zato je pomembno, da IKT v večji meri in bolj sistematično uvedemo v šolsko prakso. Pri tem je dobrodošla izmenjava raznovrstnih izkušenj. Katera IKT orodja uporabljate pri svojem delu in na kakšne načine? Kako ocenjujete učinkovitost te uporabe in pomoč pri krepitvi kritičnega mišljenja?

POMEMBNI DATUMI

2. 2. 2018 Rok za oddajo povzetkov.

20. 2. 2018 Obvestilo o uvrstitvi prispevka v program konference.

20. 4. 2018 Rok za oddajo končne različice prispevka.

KONTAKT

zavod@stanislav.si
(01) 58 22 151

© 2016 Zavod sv. Stanislava.