O vpisu v 1. razred OŠ Alojzija Šuštarja

Vsako leto vpišemo 50 prvošolk in prvošolcev v dva oddelka prvega razreda. V šolskem letu 2018/19 bodo prvi razred obiskovali otroci, ki so rojeni leta 2012.

Z vpisom smo letos že zaključili.

 

Za vse informacije v zvezi z vpisom na našo šolo se obrnite na svetovalno službo ali (barbara.mestnik@stanislav.si).

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.