O vpisu v 1. razred OŠ Alojzija Šuštarja

Vsako leto vpišemo 50 prvošolk in prvošolcev v dva oddelka prvega razreda. V šolskem letu 2018/19 bodo prvi razred obiskovali otroci, ki so rojeni leta 2012.

Informativni dan za interesente bo 1. decembra 2017 ob 16.00.

Sledilo bo zbiranje predprijav.

Za vse informacije v zvezi z vpisom na našo šolo se obrnite na svetovalno službo (barbara.mestnik@stanislav.si).

© 2016 Zavod sv. Stanislava.