V naš dom sprejemamo študente in študentke različnih fakultet prve in druge stopnje bolonjskega študija. Pri sprejemu stanovalcev v dom se poleg pogojev za sprejem upoštevajo tudi naslednji kriteriji (ni nujno, da ustrezaš vsem kriterijem):

 1. motivacijsko pismo za bivanje v domu,
 2. socialni položaj,
 3. sodelovanje v različnih dejavnostih Cerkve ali v dobrodelnih ustanovah,
 4. oddaljenost kraja stalnega bivališča,
 5. letnik študija (prednost imajo kandidati, ki se vpisujejo v prvi letnik na prvi stopnji, sprejemamo pa tudi študente višjih letnikov),
 6. šolanje v Glasbeni šoli v Zavodu sv. Stanislava.

V izjemnih primerih (zdravstvene razmere, potrebe ustanovitelja, pomanjkanje rednih študentov) lahko dom sprejme tudi druge stanovalce.

Potrebni dokumenti in pogoji za vpis:

 1. obrazec za sprejem z vsemi navedenimi podatki in zahtevanimi prilogami,
 2. življenjepis,
 3. motivacijsko pismo (napisano na roke).

Prošnji priloži fotografijo ali jo pošlji po elektronski pošti.

Vpis v Študentski dom Janeza F. Gnidovca za šolsko leto 2018/2019

V septembru in oktobru vpisujemo glede na morebitna prosta mesta. Za podrobnejše informacije pokličite na 01 58 22 300 med 9.00 in 15.00.

79 ležišč v našem domu je subvencioniranih, kar pomeni, da za bivanje v našem domu država mesečno prispeva 32 evrov subvencije na študenta, a le v primeru, da je kandidat do 16. 8. 2018 oddal elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje. Poenostavljeno rečeno: Če ste oddali prošnjo za javni študentski dom, boste lahko preusmerili subvencijo na naš dom. Več o prijavi si lahko preberete tukaj.

 

Kandidat mora za  podaljšanje bivanja v domu izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Kandidat sprejema vzgojni koncept doma, ki temelji na občečloveških in krščanskih vrednotah.

Izpolnjevanje tega pogoja vodstvo doma lahko preverja z osebnim pogovorom ali na druge načine. V primeru podaljšanja bivanja pa vodstvo upošteva tudi dosedanje sodelovanje stanovalca v dejavnostih doma in spoštovanje domskih pravil.

 1. Kandidat je uspešno končal letnik univerzitetnega ali visokošolskega študija (stari program), oz. je uspešno končal letnik na prvi ali drugi stopnji študija (bolonjski program) in ima status rednega študenta.
 2. Kandidat upošteva pravila doma in hišni red, ki velja v zavodu.

  Kriteriji za podaljšanje so:

  1. ali je kandidat zagrešil kakšno težjo kršitev pravilnika doma,
  2. kandidatov socialni položaj,
  3. kandidatova osebna angažiranost v domu – sodelovanje v eni dejavnosti po lastni izbiri,
  4. kandidatova udeležba na skupnih torkovih/sredinih srečanjih,
  5. oddan vprašalnik za ovrednotenje življenja v domu,
  6. kandidatovo glasbeno udejstvovanje v zavodu (glasbena šola, zbori).

  V izjemnih primerih (npr. zdravstvene razmere) lahko dom sprejme tudi druge stanovalce.

  Dokumenti za podaljšanje

Stanovalec, ki želi podaljšati pogodbo o nastanitvi, mora do 7. junija 2018 do 24. ure oddati naslednje dokumente:

 1. obrazec za podaljšanje,
 2. vprašalnik za ovrednotenje bivanja v domu (vsak ga je prejel po elektronski pošti)

Dokumente lahko odda osebno v pisarno ravnateljice ali priporočeno po pošti.

O podaljšanju bivanja v domu odloča komisija za podaljšanje. Komisija obravnava vse pravočasno prispele in popolne prošnje. Kandidati bodo o odločitvi komisije za podaljšanje obveščeni najkasneje do 30. junija 2018.

V Študentskem domu Janeza F. Gnidovca ima v študijskem letu 2018/19 79 študentov možnost subvencioniranega bivanja, v kolikor so v Pisarni za študentske domove pravočasno zaprosili za subvencionirano bivanje in izpolnjujejo pogoje za prejem državne subvencije.

Vsak študent, ki biva v našem domu in prejema državno subvencijo, mora vsako leto v Pisarno za študenske domove pravočasno oddati prošnjo za podaljšanje subvencioniranega bivanja.

Vsi, ki v študijskem letu 2018/2019 želite koristiti subvencijo za bivanje, morate najkasneje do 16. 8. 2018 oddati e-prijavo.

Na spletni strani eVŠ (http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje) je objavljen Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/2019, posodobljena so navodila za oddajo prošnje za bivanje, ažurirana so tudi pogosta vprašanja in odgovori.

Prijava poteka elektronsko, za tehnično pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom ter vsebinsko pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge se lahko obrnete na:
ekc@gov.si ali pokličete na telefonsko številko: 080 2002 (vsak delavnik, med 8. in 22. uro). Razpis si lahko ogledate tudi tukaj.

 • ŠTUDENTSKI DOM J. F. GNIDOVCA
  studentski.dom@stanislav.si
  Ravnateljica: (01) 58 22 300
  Tajništvo: (01) 58 22 165
  Kaplan: (041) 366 096

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.