Razpis za projektno delovno mesto

Zavod sv. Stanislava razpisuje prosto projektno delovno mesto v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izbor operacij: »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018«. V primeru uspešnega kandidiranja na razpisu ministrstva bo zavod podpisal pogodbo z izbranim kandidatom (ali kandidati) za polni delovni čas od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018. Po izteku sofinanciranega programa bo zavod z izbranimi kandidati podpisal novo pogodbo vsaj do 30. 11. 2018.

Razpis ministrstva je namenjen omogočanju usposabljanja na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja, zato bo izbrani kandidat delo opravljal v Vrtcu Dobrega pastirja.

Vzgojitelj pomočnik začetnik bo v času trajanja programa pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Na razpis zavoda se lahko prijavijo kandidati, ki so ob pričetku programa (1. 6. 2018) stari do vključno 29 let, izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi za delovno mesto strokovnega delavca v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in iščejo prvo zaposlitev oziroma imajo manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

Zainteresirani kandidati za delovno mesto v Zavodu sv. Stanislava se lahko prijavijo do ponedeljka, 19. marca 2018. Prijave z življenjepisom in motivacijskim pismom lahko pošljejo na naslov Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid ali na elektronski naslov: zavod@stanislav.si. Prijave naj bodo opremljene s pripisom oz. zadevo v naslovu elektronskega sporočila: »razpis – prva zaposlitev«. V primeru pošiljanja prijave v ponedeljek, 19. 3., morajo kandidati prijavo nujno posredovati (tudi) na navedeni elektronski naslov.

Kandidati bodo o vabilu na razgovor obveščeni do 23. 3., razgovori pa bodo potekali predvidoma v ponedeljek in torek, 26. in 27. marca.

Več informacij o razpisu ministrstva, na katerem namerava kandidirati Zavod sv. Stanislava, si lahko preberete na povezavi.

© 2016 Zavod sv. Stanislava.