Razpis za delovno mesto učitelja orgel

Glasbena šola v Zavodu sv. Stanislava razpisuje delovno mesto učitelja orgel. Zavod bo z izbranim kandidatom sklenil pogodbo o zaposlitvi za polovični delovni čas za nedoločen čas s preizkusno dobo 6 mesecev. Predviden pričetek dela je 1. 1. 2018.

Kandidati morajo imeti pridobljeno ustrezno izobrazbo v skladu s 6. členom Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole. To pomeni, da so končali univerzitetni študijski program orgel ali cerkvene glasbe ali magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer orgle) ali glasbena umetnost (smer orgle ali sakralna glasba). V kolikor imajo končane druge izobraževalne programe študijev v tujini, morajo biti ti primerljivi z omenjenimi in ustrezni predpisom.

Svoje pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in potrdilom o nekaznovanosti lahko zainteresirani kandidati pošljejo do 25. 11. 2017 na naslov: Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid, s pripisom: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA UČITELJA ORGEL V GLASBENI ŠOLI. Prijavam naj kandidati dodajo tudi motivacijsko pismo, v katerem naj bo pojasnjeno, zakaj želijo učiti v glasbeni šoli Zavoda sv. Stanislava. V motivacijskem pismu so lahko vključene tudi osebnostne lastnosti kandidatov (kot so: kolegialnost, sposobnost sodelovanja in delovanja v timu, osebne vrednote in načela), ki kandidata bolje predstavijo in pripomorejo k njegovemu delovanju v okviru zavoda.

Razgovori s kandidati bodo potekali predvidoma konec meseca novembra. Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v zakonitem roku.

© 2016 Zavod sv. Stanislava.