Razpis za prosto delovno mesto receptorja

Zavod sv. Stanislava objavlja prosto delovno mesto receptorja. Gre za zaposlitev za polni delovni čas, ki poteka v izmenskem delu. Zaposlitev je za nedoločen čas s preizkusno dobo 6 mesecev. Rok za prijavo je 17. 1., izbrani kandidat pa bo lahko z delom pričel nemudoma.

Pogoj za zasedbo delovnega mesta Receptor III je opravljena nižja poklicna izobrazba. Delovno mesto je primerno tudi za določene osebe z odločbami o invalidnosti.

Med delovne naloge receptorja med drugim sodijo:

  • sprejemanje in vezanje telefonskih pogovorov,
  • nadzor prihajanja in odhajanja zunanjih obiskovalcev zavoda in njihovo usmerjanje,
  • nadzor neposredne okolice zavoda,
  • spremljanje zapisov na video nadzornih napravah,
  • opravljanje rednih obhodov po zavodu in neposredni okolici,
  • skrb za splošno varnost stavbe in opreme …

Zainteresirani kandidati lahko prijave na delovno mesto z življenjepisom in dokazili o izobrazbi ter morebitnimi drugimi prilogami pošljejo na naslov Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid s pripisom RAZPIS – RECEPTOR. Pri vabilih na razgovore bomo upoštevali vse prijave, ki bodo ne glede na način dostave na naslov zavoda prispele do 17. 1. 2017.

Razgovore z vabljenimi kandidati bomo predvidoma opravljali v petek, 19. 1. 2017.

 

© 2016 Zavod sv. Stanislava.