Razpis za prosto delovno mesto svetovalnega delavca

Jegličev dijaški dom v Zavodu sv. Stanislava razpisuje prosto delovno mesto svetovalnega delavca (m/ž) s polovičnim delovnim časom za določen čas za nadomeščanje bolniške in porodniške.

Pogoji:

  • univerzitetna izobrazba/visokošolska izobrazba ustrezne smeri
  • potrdilo o nekaznovanosti
  • računalniško znanje
  • opravljen strokovni izpit
  • delovne izkušnje

Nastop dela takoj oziroma 25. 1. 2018. Pisne prijave z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev, vizijo svojega dela, potrdilom o nekaznovanosti in potrdilom sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne smeta biti starejša od 30 dni, pošljite do 19. 1. 2018 na naslov Zavod sv. Stanislava,  Jegličev dijaški dom, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid s pripisom NE ODPIRAJ – PRIJAVA ZA RAZPIS – JDD.

Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v zakonitem roku.

© 2016 Zavod sv. Stanislava.