Razpis za vzgojitelja v Jegličevem dijaškem domu

Jegličev dijaški dom v Zavodu sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid, razpisuje prosto delovno mesto vzgojitelja/vzgojiteljice s polovičnim delovnim časom za določen čas.

Nastop dela s 1. 1. 2018. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z ZOFVI, imeti morajo izobrazbo ustrezne smeri in opravljen strokovni izpit.

Svoje pisne prijave z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev, vizijo svojega dela, potrdilom o nekaznovanosti in potrdilom sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne smeta biti starejša od 30 dni, pošljite do 18. 12. 2017 na zgornji naslov s pripisom: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – JDD.

Kandidati bodo pisno obveščeni/-e o izboru v zakonitem roku.

© 2016 Zavod sv. Stanislava.