Likovna razstava ob DEKD

V okviru letošnjih Dnevovo evropske kulturne dediščine so otroci, učenci in dijaki pripravili likovno razstavo na temo kulturne dediščine Zavoda sv. Stanislava.

Rime v barvah

V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine devetošolci pod mentorstvom Sare Drnovšek v avli osnovne šole postavljajo na ogled razstavo kratkih pesmi na slikarske motive Janeza Bernika.

Slikarska razstava Lone Verlich

Vabimo vas na ogled slikarske razstave Lone Verlich, ki jo bomo odprli v ponedeljek, 5. oktobra, ob 19. uri v Kregarjevem atriju Zavoda sv. Stanislava, na ogled pa bo do 2. novembra 2020.

Dnevi evropske kulturne dediščine v Zavodu sv. Stanislava

Letos Dnevi evropske kulturne dediščine potekajo pod naslovom »Spoznaj? Varuj! Ohrani.« in so priložnost za vse generacije in enote v našem zavodu, da poživimo skrb za odkrivanje in poznavanje naše kulturne dediščine.

Galerija Staneta Kregarja

20141126_Odprtje prenovljenje Galerije Staneta Kregarja_066Galerija je poimenovana po profesorju risanja na predvojni Škofijski klasični gimnaziji Stanetu Kregarju, duhovniku in slikarju. Leta 1935 je diplomiral na Akademiji likovnih umetnosti v Pragi. Od takrat je neizbrisno zaznamoval tako posvetno kot sodobno cerkveno umetnost v Sloveniji ter obogatil naše cerkve s številnimi barvnimi okni, freskami, z mozaiki, oltarnimi slikami in liturgičnimi oblačili.

V galeriji v velikosti 350 m2 je stalna zbirka 85 umetniških del, ki so jih zavodu poklonili slikarjevi dediči. V zbirki so predstavljene značilne faze Kregarjevega dela, od nove stvarnosti, poetičnega realizma do abstraktnega slikarstva in nove figuralike iz 60-ih let

Ustanovljena je bila s posebnim odlokom ljubljanskega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja 13. novembra 1993 in slovesno odprta 6. februarja 1994. leta. Dve leti po odprtju galerije je Zavod sv. Stanislava izdal katalog z naslovom Stane Kregar – Stalna zbirka poklonjenih del, v katerem je spremno besedo napisal dr. Alojzij Šuštar, bogato umetnikovo delo pa orisal akademik dr. Emilijan Cevc. Leta 1995 je bila v prostorih galerije obsežna razstava liturgičnih oblačil – paramentov, ki jih je oblikoval in načrtoval Stane Kregar.

Kregar_Plakat_07Novembra 2005 je zavod s predstavitvijo monografije Kregarjevo strmenje k nevidnim obalam – Sakralno slikarstvo Staneta Kregarja počastil slikarjevo 100. obletnico rojstva. V prvi polovici leta 2013 je bila v Narodni galeriji v Ljubljani obsežna spominska razstava Kregarjevih del ob 40-letnici slikarjeve smrti »Romar k lepoti«, za katero smo iz naše galerije posodili 17 platen in več osnutkov za vitraje. Ob prenovi galerije leta 2014 smo v vse razstavne prostore umestili tudi dokumentarne plakate, ki spremljajo postavitev ter pedagoško usmerjajo gledalca, izdali pa smo tudi manjši Vodnik po stalni zbirki v slovenskem in angleškem jeziku. 

V letu 2018 smo pripravili tudi aplikacijo vodiča po galeriji za mobilne telefone.


na voljo v Google Play

Soba Marijana Tršarja

Tršar1Na pobudo slovenskih izobražencev iz Trsta je akademski slikar Marijan Tršar maja 2001 poklonil Zavodu sv. Stanislava slikarski opus iz taborišč Gonars in Teharje. Dragocena zbirka 53 risb, grafik in akvarelov je zgovoren dokument časa. Razstavljena je v spominski sobi, poimenovani po umetniku.

Zbirko dopolnjujejo slike iz umetnikovega cikla Holokavst, ki so na ogled na hodniku v 2. nadstropju zavoda.

 

 

Ostale likovne zbirke

V knjižnici dr. Antona Breznika so razstavljene lesene skulpture kiparja Lojzeta Čampe, ki jih je zavodu leta 2004 podaril njegov sin Janez Čampa.

Zavod sv. Stanislava je od leta 2007 bogatejši za dve likovni zbirki: prva so Svetopisemske slike akademskega slikarja Lojzeta Čemažarja, ki so razvrščene na hodniku med gimnazijo in dijaškim domom, druga pa zbirka 40 portretov slovenskih slikark, kipark in ilustratork, ki jih je zavodu poklonila akademska slikarka Irina Rahovsky Kralj.

V letu 2013 se je zbirka obogatila s slikarskimi deli Bare Remec in Iva Šubica ter z dvema skulpturama Franceta Goršeta iz zapuščine pokojnega dr. Jožeta Bernika in dr. Marije Bernik Bevčar.

Od leta 2015 zavod hrani tudi obsežno zbirko akvarelov in grafik Staneta Jarma s sakralno in žanrsko motiviko iz zapuščine pokojnega g. Gregorja Dolšaka.

Januarja 2020 je gospa Ljudmila Mrzlikar poklonila zavodu tri slike svojega brata akademika Janeza Bernika, ki predstavljajo dragoceno razširitev likovne zbirke v Zavodu sv. Stanislava.

Začasne razstave

V letih po ponovni ustanovitvi je zavod postal prepoznaven tudi po pestri in raznoliki razstavni dejavnosti, saj se v okviru Slovenskega doma skrbno načrtuje in skrbi za kvalitetno pripravo, predstavitev in tudi odmevnost likovnih razstav. Tako se je preteklih letih v obeh atrijih ob glavnem zavodskem vhodu – Kregarjevem in Meršolovem atriju –, ki sta namenjena tovrstni dejavnosti, zvrstilo več kot sto osemdeset razstav domačih in tujih ustvarjalcev, in sicer v različnih likovnih zvrsteh (slike, kipi, grafike, risbe, ilustracije, fotografije, oblikovanje in umetna obrt …). Poleg likovnikov z različnih koncev Slovenije, zamejstva in tudi tujine pa so se na razstavah večkrat predstavili tudi (sedanji in nekdanji) dijaki Škofijske klasične gimnazije, saj je ena od vrednot, ki bi jo v zavodu radi privzgojili oz. odkrili našim dijakom in učencem, zagotovo odprtost in občutljivost za različne umetnostne izraze. Ustvarjalnost, radoživost, pa tudi mladostna iskanja in kritičnost naših dijakov se lepo odraža v vrsti razstav in projektov, ki jih med šolskim letom pripravijo dijaki s svojimi mentorji v okviru projektnih nalog ali Likovne šole ŠKG. V jubilejnem letu – ob 20-letnici ponovnega delovanja ŠKG – pa so se na dveh razstavah predstavili tudi nekdanji dijaki, ki ustvarjajo na likovnem področju. Vsako odprtje razstave je droben kulturni dogodek, ki ga običajno z glasbo obogatijo učenci zavodske glasbene šole in z umetnostno besedo tudi dijaki Škofijske klasične gimnazije in učenci OŠ A. Šuštarja.

Razstave v letu 2018/19

Razstave v letu 2017/18

Razstave v letu 2016/17

Razstave v letu 2015/16

Razstave v letu 2014/15

Razstave v letu 2013/14

Razstave v letu 2012/13

Razstave v letu 2011/12

Razstave v letu 2010/11

Bernarda Stenovec

Bernarda Stenovec Prof.

Vodja razstavne dejavnosti zavoda

 

Kontaktni podatki:

Telefon:
+386(0)1 58 22 200
E-mail:
galerija@stanislav.si

KOLEDAR PRIREDITEV V ZAVODU

FOTOGALERIJA

Save

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.