Razpis za prosto delovno mesto vzgojitelja v dijaškem domu

Jegličev dijaški dom v Zavodu sv. Stanislava razpisuje prosto delovno mesto vzgojitelja s predvidenim pričetkom dela 16. 8. 2024.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za poln delovni čas za določen čas enega leta. 

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z ZOFVI, in imeti izobrazbo ustrezne smeri.  

Svoje pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, motivacijskim pismom, dokazili o izpolnjevanju pogojev ter potrdilom o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, pošljite do torka, 28. 5. 2024, na naslov: Zavod sv. Stanislava, Jegličev dijaški dom, Štula 23, 1210 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS VZGOJITELJ ali po elektronski pošti na naslov [email protected] z zadevo: PRIJAVA NA RAZPIS VZGOJITELJ JDD. 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content