Svet staršev

Predsednica sveta staršev je ga. Katerina Čeh, njen namestnik pa g. Robert Vurušič.

E-posta: svet.osas@stanislav.si

 

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.