Čebelarski fotografski natečaj

Čebelarska zveza Slovenije že štirinajstič zapored razpisuje »Natečaj za čebelarsko fotografijo«, ki bo sedmič tudi mednaroden. Letos pa prvič k sodelovanju vabijo tudi učence in dijake iz Slovenije.

Čebelarska zveza Slovenije natečaj letos organizira v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica, saj bo v letu 2021 v Višnji Gori zaživela Hiša kranjske čebele, katere del bo tudi muzej s stalno postavitvijo o kranjski čebeli. Ljubitelje čebelarske fotografije vabimo k sodelovanju na natečaju in s tem k soustvarjanju muzejske razstave. Najboljše fotografije, izbrane po merilih izpovednosti, originalnosti, tehnične dovršenosti in estetike, bodo razstavljene na stalni razstavi v Hiši kranjske čebele ali uvrščene v fototečno zbirko muzeja. Na natečaju lahko s svojimi avtorskimi fotografijami, sodelujejo odrasle fizične osebe iz katere koli države ter učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol iz Slovenije.

Natečaj zajema pet tematskih sklopov in poseben šesti tematski sklop:
1. Čebela in rastlinski svet

2. Življenje, biologija in zdravje čebel

3. Čebelji pridelki in delo čebelarja

4. Bivališča čebel, tradicionalni ali sodobni čebelnjak/stojišče

5. Opraševalci – Svetovni dan čebel

Poseben tematski sklop:
6. Zgodovinska čebelarska fotografija

Avtor lahko sodeluje v enem ali več tematskih sklopih. Za vsak tematski sklop lahko avtor pošlje fotografske posnetke, barvne ali črno-bele, v ločljivosti 300 dpi ali več. Vsaka fotografija mora biti opremljena z zaporedno številko, naslovom fotografije, naslovom tematskega sklopa in z letnico njenega nastanka. Fotografije iz tematskega sklopa Bivališča čebel, tradicionalni ali sodobni čebelnjak/stojišče morajo biti opremljene tudi s podatki o lastniku čebelnjaka.
Fotografije pošljite na e-naslov: [email protected] ali na nosilcih elektronskih podatkov po navadni pošti na naslov: Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica, Slovenija s pripisom »Fotonatečaj 2021«. V vseh primerih morajo biti priloženi podatki o avtorju (ime in priimek, naslov, država, telefonska številka, e-naslov). V primeru šolarjev in dijakov morajo biti priloženi/sporočeni še podatki o starosti, razredu/letniku, naziv osnovne oz. srednje šole ter pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za sodelovanje na natečaju.

Več informacij o natečaju najdete tukaj.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content