Natečaj za dijaški esej na temo »Influencerji v našem življenju«

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici razpisuje natečaj za dijaški esej na temo »Influencerji v našem življenju « za pridobitev dijaške Gosarjeve nagrade za leto 2021.

Influencer ali vplivnež. Je na svetu nekdo, ki lahko tako močno vpliva na nas, da mu sledimo?
Smo mi sami tako močni, da lahko vplivamo na druge?
Koliko všečkov mora človek prejeti, da postane influencer?
Mu zaupamo, mu verjamemo?
Sploh potrebujemo influencerje?

Poskušamo se poistovetiti z njimi, ker so nam všeč, ker imamo skupne točke, po drugi strani pa jih zavračamo, ker v nas vzbujajo neprijetne občutke.
Zanima nas, kakšna čustva in emocije vzbudijo v nas, da jim sledimo. Na vsa ta vprašanja iščemo odgovore, da bi ugotovili, kako influencerji vplivajo na naša življenja.

Vse generacije so vpete v aktivnosti socialnih omrežij in prav vse so podvržene raznoraznim vplivom. Mladi imate še prav poseben odnos do družbenih omrežij, zato je še kako pomembno, da mladi podate svoj pozitiven ali negativen pogled na omenjeno temo.

Z natečajem iščemo pogled mladostnikov in njihovo razmišljanje o vplivu »influencerjev« ali »vplivnežev« na naša življenja.

OBLIKA:
Esej naj obsega 1500 do 2000 besed (približno 4 do 5 tipkanih strani). Na prvi strani naj bodo navedeni ime in priimek ter naslov eseja, ki ga dijak(inja) izbere sam(a), z obveznim pripisom »esej za dijaško Gosarjevo nagrado 2021«. Esejski način pisanja ne zahteva sprotnega navajanja uporabljenih virov v samem besedilu. Dijaki(nje), ki neposredno povzemajo posamične tiskane ali internetne vire, pa morajo te vire navesti na koncu besedila. Poleg eseja, ki ga oddajo na povezavi (Google obrazec) morajo dijaki na isti povezavi navesti še naslednje podatke: ponovno naslov eseja, ime in priimek dijaka/dijakinje s kontaktnim poštnim in elektronskim naslovom, rojstni datum, ime in naslov srednje šole, letnik in oddelek, ki ga dijak(inja) obiskuje, ime in priimek ter elektronski naslov mentorja. Esej je treba oddati v elektronski obliki v formatu MS Word (*.doc, *.docx) ali Adobe (*.pdf).

ROK ODDAJE:
Vsa dela, ki bodo sodelovala na natečaju, je treba oddati na povezavi (Google obrazec) najkasneje do 26. februarja 2021.

NAČIN DELA:
Dijaki(nje) se lotijo priprave eseja s pomočjo mentorja/mentorice, ki ga/jo izberejo samostojno in je praviloma iz vrst srednješolskih učiteljev. Mentor(ica) prek pogovora pomaga pri natančnejši opredelitvi teme in naslova, komentira osnutek eseja in priporoči določene izboljšave, hkrati pa pazi, da esej vseeno ostaja samostojen izdelek dijakinje/dijaka.

OSTALE PODROBNOSTI IN OBRAZEC ZA ODDAJO ESEJEV

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content