Razpis za prosto delovno mesto svetovalnega delavca

Škofijska klasična gimnazija v Zavodu sv. Stanislava razpisuje prosto delovno mesto svetovalnega delavca (psihologa) s polnim delovnim časom in predvidenim pričetkom dela 1. 9. 2024.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas enega leta.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje, določene z ZOFVI in opredeljene v programu gimnazije. 

Svoje pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, motivacijskim pismom, dokazili o izpolnjevanju pogojev ter potrdilom o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, pošljite do torka, 28. 5. 2024, na naslov: Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, Štula 23, 1210 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS SVETOVALNI DELAVEC ali po elektronski pošti na naslov [email protected] z zadevo: PRIJAVA NA RAZPIS SVETOVALNI DELAVEC. 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content