O vpisu

Zakaj je Škofijska klasična gimnazija prava šola zame?

Geslo Škofijske klasične gimnazije se glasi “Amor magister optimus” in nas usmerja k misli, da je ljubezen najboljša učiteljica. Program gimnazije sloni na treh stebrih, ki so: duhovnost, klasična usmeritev in ustvarjalno sobivanje. Ne želimo se zapirati v svoj svet, ampak preko graditve odnosov ustvarjati pogoje za celovit razvoj mladega človeka, ki bo v življenju odgovorno sprejemal odločitve.
Humanistika je pomemben del tradicije ŠKG. Vsi naši dijaki se učijo latinščino, nekateri tudi grščino. Kot prvi tuji jezik se dijaki učijo angleščino, kot drugi tuji jezik pa nemščino, francoščino, španščino ali ruščino. Nikakor pa ne bi mogli reči, da se vse konča z latinščino. Pouk naravoslovja na »škofijski« (tako našo gimnazijo kličemo v pogovornem jeziku) je izredno bogato zastavljen in enako obsežen kot na drugih gimnazijah, s čimer dijakom omogoča, da se vpišejo na katerikoli naravoslovni študij. Pouk naravoslovja je vedno podprt tudi z eksperimenti, ki so včasih zamišljeni kot popestritev učnih ur, včasih pa del praktičnih vaj. Mnogi se odločajo tudi za naravoslovne in tehnične študije, pri tem pa poudarjajo, da jim klasična izobrazba daje širino in pomaga pri razumevanju njihove stroke. Enakomerno so torej zastopane vsebine družboslovja, naravoslovja in humanizma. Kako so predmeti razporejeni po posameznih letnikih, si lahko pogledate v predmetniku ŠKG.
Pomemben del pouka na ŠKG so ekskurzije po Sloveniji in v tujini. Tako spoznamo različne slovenske pokrajine in obiščemo evropske države (Nemčijo, Grčijo, Francijo, Italijo …).
Med obšolskimi dejavnostmi pa se najde kar 5 zborov, pa tudi kar nekaj športnih ekip. Na voljo je tudi pestra izbira krožkov, ki pokrivajo različna interesna področja naših dijakov.

 

Kdo se lahko vpiše na Škofijsko klasično gimnazijo?

Na Škofijsko klasično gimnazijo se lahko vpiše vsak pod pogoji, ki so enaki za vpis v vse gimnazije v Sloveniji: uspešno zaključena OŠ in v primeru omejitve vpisa zadostno število točk. Glede na to, da je to katoliška gimnazija, se nam zdi pomembno, da ta usmeritev bodočim dijakom ustreza. Zato od njih pričakujemo, da se strinjajo z usmeritvijo šole, kar ob vpisu potrdijo tudi s kratko izjavo, ki pravi:

»Ob vpisu na Škofijsko klasično gimnazijo izjavljam, da sprejemam program gimnazije, njeno krščansko usmeritev, šolski red in druga pravila. Prizadeval si bom za dobre navade Škofijske klasične gimnazije in spoštoval njeno tradicijo, ki se je začela z ustanovitvijo prve slovenske klasične gimnazije leta 1905. S svojim ravnanjem in dejanji bom prispeval k ugledu naše šole in celega Zavoda sv. Stanislava.«

 

Pomembni datumi za vpis na Škofijsko klasično gimnazijo za šolsko leto 2020/2021

25. 1. 2020 Dan odprtih vrat za Škofijsko klasično gimnazijo in Jegličev dijaški dom
14. in 15. 2. 2020 Informativni dan za Škofijsko klasično gimnazijo in Jegličev dijaški dom
Do 2. 4. 2020 Srednje šole sprejemajo prijave za vpis v šolsko leto 2020/21. Vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2020/21 vpisati v 1. letnik srednje šole, morajo izbrani šoli na predpisanem obrazcu oddati prijavo za vpis – obrazec Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki je na voljo na spletnih straneh e-uprave ali jo kupite v knjigarni. Prijavnico lahko oddate po pošti ali jo prinesete osebno. Nekatere osnovne šole zberejo prijavnice vseh kandidatov in jih namesto njih pošljejo na izbrane šole.
Do 23. 4. 2020 Javna objava številčnega stanja prijav (na spletnih straneh MIZŠ).
Do 23. 4. 2020 Morebitni prenosi prijav za vpis na drugo srednjo šolo. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, tj. do konca junija 2020.
Do 22. 5. 2020 Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa za vpis v srednje šole (na spletnih straneh MIZŠ).
Do 25. 5. 2020

 

 

Do 27. 5. 2020

Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (samo na šole, kjer so še prosta mesta) in učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.

Srednje šole pisno obvestijo kandidate o stanju prijav, morebitni omejitvi vpisa in o poteku vpisa.

Od 16. 6. do 19. 6. 2020 Vpis oz. prinašanje dokumentov za izvedbo izbirnega postopka, v primeru omejitve vpisa.
Do 19. 6. 2020 Javna objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na spletnih straneh MIZŠ-ja.

POMEMBNO: Škofijska klasična gimnazija sodeluje v drugem krogu vpisa le v primeru, da v prvem krogu ne zapolni vseh prostih mest. To pomeni, da v primeru omejitve vpisa sprejmemo le tiste kandidate, ki so se k nam vpisali v prvem krogu prijavnega postopka (do 2. aprila oz. 23. aprila 2020), če pa omejitve vpisa ni, sprejemamo kandidate do zapolnitve prostih mest.

 

 

Gradiva za vpis

Namenjena so kandidatom, ki se bodo junija prišli vpisat na Škofijsko klasično gimnazijo

  1. Mapa Moja pot – moška in ženska oblika.
  2. Poročilo o področjih odkrite nadarjenosti v OŠ.
  3. Izjava o plačevanju stroškov in direktni bremenitvi SEPA – Prosimo vas, da izpolnjen obrazec prinesete s sabo k vpisu.
  • ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA
    skg@stanislav.si

  • Poslanstvo Škofijske klasične gimnazije je izobraževanje in vzgoja posameznika v skupnosti na temelju krščanskih vrednot in klasičnosti v razgledano, ustvarjalno in plemenito osebnost, pripravljeno za nadaljnjo celostno rast in odgovorno življenje v družbi.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.