Razpis za prosto delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja

Vrtec Dobrega pastirja v Zavodu sv. Stanislava razpisuje prosto delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja s polnim delovnim časom s predvidenim pričetkom dela 1. 9. 2024, morda tudi prej.

Pogoji delovnega mesta

Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v ZOFVI, ZVrt in Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in so v skladu s programom in delovanjem vrtca. Kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit. Pogodba se bo sklenila za določen čas enega šolskega leta.

Od kandidata pričakujemo:

 • čut in veselje za delo z otroki,
 • organiziranost, prijaznost in delavnost,
 • pripravljenost za dodatno izobraževanje in usposabljanje,
 • prilagodljivost in delo v timu,
 • znanje osnovnih računalniških veščin (delo z MS Word in PDF dokumenti),
 • strinjanje s poslanstvom in vizijo Zavoda sv. Stanislava.

 Splošen opis dela:

 • sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca,
 • pomoč pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa in samostojno izvajanje posameznih nalog po dogovoru z vzgojiteljico,
 • pomoč pri uporabi didaktičnega materiala za dejavnost otrok, skrb za pripravo vzgojnih sredstev, igrač in igral ter za funkcionalno in estetsko ureditev prostora,
 • sodelovanje pri skupnih nalogah vrtca v skladu z letnim delovnim načrtom in sodelovanje pri izdelavi zaključnega poročila o uresničevanju nalog v preteklem letu,
 • druga dela v skladu s pogodbo o zaposlitvi ter po navodilu ravnatelja.

Rok za prijavo in dokumentacija

Svoje pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, navedbo morebitnih dodatnih znanj, motivacijskim pismom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, pošljite do srede, 22. 5. 2024, po elektronski pošti na [email protected] z zadevo PRIJAVA – POMOČNIK VZGOJITELJA ali po navadni pošti na naslov Zavod sv. Stanislava, Vrtec Dobrega pastirja, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid, s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS POMOČNIK VZGOJITELJA«.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content