Razpis za delovno mesto ravnatelja Osnovne šole Alojzija Šuštarja

Zavod sv. Stanislava razpisuje delovno mesto ravnatelja (M/Ž) Osnovne šole Alojzija Šuštarja.

Pogoji za delovno mesto: 

  • univerzitetna izobrazba VII. stopnje; 
  • naziv svetnik ali svetovalec oz. najmanj pet let naziv mentor; 
  • potrdilo o nekaznovanosti; 
  • strinjanje s poslanstvom in vizijo Zavoda sv. Stanislava. 

 V prijavi naj zainteresirani kandidati pošljejo svoj življenjepis, kopijo dokazil o izobrazbi in delovnih izkušnjah ter motivacijsko pismo, v katerem pojasnijo svoj interes za delo v Zavodu sv. Stanislava in vizijo svojega delovanja na mestu ravnatelja osnovne šole. 

Prijavi so lahko priložena tudi priporočila dosedanjih delodajalcev, sodelavcev pri različnih prostovoljnih dejavnostih ali pri delovanju v domači župniji ter vsa dokazila ali izjave o izkušnjah oz. kompetencah na področjih, ki so relevantna za razpisano delovno mesto. 

 Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom ali delovnim mestom se lahko kandidati obrnejo na tajništvo zavoda ([email protected] ali 01 58 22 151 ob delovnikih med 9.00 in 13.00). 

 V razpisu bomo upoštevali vse prijave, ki jih bomo ne glede na način dostave prejeli do 29. 3. 2024. Prijave lahko zainteresirani kandidati pošljejo na naslov: Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid, s pripisom: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA OŠAŠ«. Prijavno dokumentacijo lahko kandidati tudi osebno oddajo v tajništvu zavoda ali pa jo naslovijo na elektronski naslov [email protected]. V tem primeru naj bo v zadevi sporočila zapisan naslov: »PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA OŠAŠ«. 

Začetek rednega delovnega razmerja je 1. 8. 2024. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Uvajanje v delo se začne 1. 5. 2024. 

 Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.  

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content