Razpis za delovno mesto ravnatelja Škofijske klasične gimnazije

Zavod sv. Stanislava razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Škofijske klasične gimnazije.

Pogoji za delovno mesto:

  • univerzitetna izobrazba VII. stopnje;
  • naziv svetnik ali svetovalec oz. najmanj pet let naziv mentor;
  • potrdilo o nekaznovanosti;
  • strinjanje s poslanstvom in vizijo Zavoda sv. Stanislava.

V prijavi naj zainteresirani kandidati pošljejo svoj življenjepis, kopijo dokazil o izobrazbi in delovnih izkušnjah ter motivacijsko pismo, v katerem pojasnijo svoj interes za delo v Zavodu sv. Stanislava in vizijo svojega delovanja na mestu ravnatelja gimnazije.

Prijavi so lahko priložena tudi priporočila dosedanjih delodajalcev, sodelavcev pri različnih prostovoljnih dejavnostih ali pri delovanju v domači župniji ter vsa dokazila ali izjave o izkušnjah oz. kompetencah na področjih, ki so relevantna za razpisano delovno mesto.

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom ali delovnim mestom se lahko kandidati obrnejo na tajništvo zavoda ([email protected] ali 01 58 22 151 ob delovnikih med 9.00 in 13.00, ga. Irena Jamnik).

V razpisu bomo upoštevali vse prijave, ki jih bomo ne glede na način dostave prejeli do 20. 5. 2021. Prijave lahko zainteresirani kandidati pošljejo na naslov: Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid, s pripisom: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA ŠKG«. Prijavno dokumentacijo lahko kandidati tudi osebno oddajo v tajništvu zavoda ali pa jo naslovijo na elektronski naslov [email protected] V tem primeru naj bo v zadevi sporočila zapisan naslov: »PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA ŠKG«.

Začetek rednega delovnega razmerja bo 1. 9. 2021. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Accessibility