Razpis za projektna delovna mesta

Zavod sv. Stanislava razpisuje prosta projektna delovna mesto v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izbor operacij: »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«. V primeru uspešnega kandidiranja na razpisu ministrstva bo zavod podpisal pogodbo z izbranim kandidatom (ali kandidati) za polni delovni čas od 1. 4. 2020 do 30. 11. 2020 (ali od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020 za pomočnike vzgojiteljev). Po izteku sofinanciranega programa bo zavod z izbranimi kandidati podpisal novo pogodbo vsaj do 31. 5. 2021 (ali do 31. 10. 2020 za pomočnike vzgojiteljev).

Razpis ministrstva je namenjen omogočanju usposabljanja na delovnem mestu tako za učitelje in profesorje v osnovnih in srednjih šolah kot tudi za vzgojitelje v vrtcih in dijaških domovih ter v ločenem segmentu tudi za pomočnike vzgojiteljev v vrtcih.

V tokratnem razpisnem obdobju smo v Zavodu sv. Stanislava posebej zainteresirani za sodelovanje z učitelji matematike, slovenščine, informatike, vzgojitelji in pomočniki v vrtcih. Z veseljem pa bomo sprejeli tudi prijave učiteljev drugih profilov. S kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje in bodo ustrezali pričakovanjem razpisne komisije, bomo opravili tudi individualne razgovore.

Izbrani kandidati bodo svoje delo predvidoma opravljali v Osnovni šoli Alojzija Šuštarja, Vrtcu Dobrega pastirja in na Škofijski klasični gimnaziji ter morda v Jegličevem dijaškem domu. Po izboru se bomo glede na profil izbranih kandidatov z njimi dogovarjali individualno. V vsakem primeru bodo izbrani kandidati v skladu z razpisom ministrstva razporejeni na delovno mesto učitelja začetnika (ali vzogitelja pomočnika začetnika).

Učitelj začetnik (ali vzgojitelj pomočnik začetnik) bo v času trajanja programa pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Na razpis zavoda se lahko prijavijo kandidati, ki so ob pričetku programa, 1. 4. 2020 (ali za pomočnike vzgojiteljev 1. 5. 2020), stari do vključno 29 let, izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi za delovno mesto strokovnega delavca v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in iščejo prvo zaposlitev oziroma imajo manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

Zainteresirani kandidati za delovno mesto v Zavodu sv. Stanislava se lahko prijavijo do petka, 13. decembra 2019. Prijave z življenjepisom in motivacijskim pismom lahko pošljejo na naslov Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid ali na elektronski naslov: zavod@stanislav.si. Prijave naj bodo opremljene s pripisom oz. zadevo v naslovu elektronskega sporočila: »razpis – prva zaposlitev«. V primeru pošiljanja prijave v petek, 13. 12., morajo kandidati prijavo nujno posredovati (tudi) na navedeni elektronski naslov.

Prosimo, da v prijavi jasno navedete svoj rojstni datum in zaključeno izobrazbo. V primeru pošiljanja prijave po navadni pošti pa obvezno navedite tudi elektronski naslov za nadaljnjo komunikacijo.

Kandidati bodo o vabilu na razgovor obveščeni do 17. 12., razgovori pa bodo potekali predvidoma v sredo in četrtek, 18. in 19. decembra.

Več informacij o razpisu ministrstva, na katerem namerava kandidirati Zavod sv. Stanislava, si lahko preberete na povezavi.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.