Razpis za prosto delovno mesto spremljevalca gibalno oviranega dijaka

Škofijska klasična gimnazija v Zavodu sv. Stanislava razpisuje prosto delovno mesto spremljevalca (m/ž) gibalno oviranega dijaka s pričetkom dela 1. 9. 2023.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za 87,5 % zaposlitev za določen čas.

Zahtevana je minimalna izobrazba V. stopnje (srednješolska splošna ali strokovna). Zaželeno je znanje in izkušnje pri delu z dijaki s posebnimi potrebami oz. pripravljenost za izobraževanje in usposabljanje.

Od kandidata pričakujemo: 

 • čut in veselje za delo z mladostniki,
 • organiziranost, prijaznost in delavnost,
 • pripravljenost za dodatno izobraževanje in usposabljanje,
 • prilagodljivost in delo v timu (sodelovanje z učitelji),
 • strinjanje s poslanstvom in vizijo Zavoda sv. Stanislava.

Splošni opis dela: 

 • pomoč otroku mladostniku pri osnovnih aktivnostih in pri vzgojno-izobraževalnem delu,
 • pomoč pri uporabi pripomočkov,
 • pomoč pri organizaciji in načrtovanju dijakovega dela,
 • pomoč pri drugih dejavnostih v šoli in zunaj nje,
 • v skladu z možnostmi zagotavljanje enakovrednega sodelovanja pri šolskih in obšolskih dejavnostih, na športnih in kulturnih dogodkih, pri interesnih dejavnostih in na šolskih ekskurzijah,
 • sodelovanje z učitelji, šolsko svetovalno službo in starši,
 • druga dela v skladu s pogodbo o zaposlitvi ter po navodilu ravnatelja ali pomočnika ravnatelja.

Rok za prijavo in dokumentacija:

Svoje pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, motivacijskim pismom, dokazili o izpolnjevanju pogojev ter potrdilom o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, pošljite do 10. 6. 2023 na naslov: Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, Štula 23, 1210 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS SPREMLJEVALEC DIJAKA ali po elektronski pošti na naslov [email protected] z zadevo: PRIJAVA NA RAZPIS SPREMLJEVALEC DIJAKA.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content