Razpis za prosto delovno mesto učitelja slovenščine

Škofijska klasična gimnazija v Zavodu sv. Stanislava razpisuje prosto delovno mesto učitelja slovenščine (m/ž) s pričetkom dela 1. 9. 2023.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za poln delovni čas – 50 % je za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev, 50 % pa za določen čas do 31. 8. 2024.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje, določene z ZOFVI in opredeljene v programu gimnazije.

Svoje pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, motivacijskim pismom, dokazili o izpolnjevanju pogojev ter potrdilom o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, pošljite do 10. 6. 2023 na naslov: Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, Štula 23, 1210 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS UČITELJ SLOVENŠČINE ali po elektronski pošti na naslov [email protected] z zadevo: PRIJAVA NA RAZPIS UČITELJ SLOVENŠČINE.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content