Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Zavod sv. Stanislava je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki želi v skladu s svojo vizijo in poslanstvom mladim omogočati spodbudno učno okolje, v katerem imajo priložnost, da pri svojem delu in učenju uporabljajo sodobne učne pripomočke. V ta namen sodelujemo pri različnih projektih namenjenih usposabljanju učiteljev za delo z novimi metodami in tehnologijami, ob tem pa skrbimo tudi za sprotno posodabljanje opreme.

Zaradi tega smo se vključili tudi v program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. V štirih obdobjih programa bomo tako vsakokrat za namene pouka nakupili dodatno opremo, načrtujemo pa tudi nadgradnjo pokritosti signala WI-FI po celotnem zavodu.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Povezavo na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji

www.eu-skladi.si

 

Kontakna oseba:
Metod Trajbarič, sistemski inženir
01 58 22 107
[email protected]

 

 

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content