Spoštovani učenci, dijaki, starši, strokovni delavci!

Karierno svetovanje v Zavodu sv. Stanislava smo sistematično začeli razvijati v okviru projekta “Popestrimo šolo 2016–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih“.

Namen projekta je bil celostno spremljanje in poklicno usmerjanje naših učencev in dijakov. V okviru projekta smo koordinirali in organizirali različne skupinske in individualne dejavnosti, preko katerih so otroci in mladi odkrivali in utrjevali svoje talente, se aktivno spoznavali s procesom vseživljenjskega učenja in neformalnega pridobivanja kompetenc z namenom boljšega načrtovanja njihove poklicne poti. Hkrati smo bili opora in podpora tudi staršem, če so to potrebovali.

Del naših dejavnosti je bil namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, krepitvi njihovih kompetenc in znanj.

Povezovali smo se z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju.

Vse našteto in še kaj drugega izvajamo tudi po zaključku projekta.

 

popestrimo solo ping

Kontakna oseba:

Nataša Hanuna, karierna svetovalka
01 58 22 144
[email protected]

 

 

Save

Save

Save

Save

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content