mizslogo

Usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev

Zavod sv. Stanislava je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki želi s svojim delovanjem bogatiti šolski prostor in prispevati svoj delež tudi k usposabljanju mladih učiteljev, omogočanju njihovega pridobivanja znanj in (prvih) izkušenj.

Dejavnosti, ki se jih zavod loteva v tej smeri tako med drugim vključujejo razvejan sistem mentorstva novozaposlenim in dodatna strokovna izobraževanja tako interne narave kot tista izvajana preko kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v VIZ Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Poleg tega se Zavod sv. Stanislava v zadnjem obdobju intenzivno vključuje v programe Prve zaposlitve, ki jih razpisuje, ter ob podpori Evropske unije preko njenega socialnega sklada tudi financira ministrstvo.

Namen programov prvih zaposlitev je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov

V razpis Prva zaposlitev 2017 se je Zavod sv. Stanislava vključil s tremi operacijami preko katerih je v usposabljanje sprejel tri učiteljice/vzgojiteljice začetnice. Vzgojiteljica začetnica je svoje delo opravljala v Jegličevem dijaškem domu, učiteljici začetnici pa na OŠ Alojzija Šuštarja.

Zavod se je ponovno prijavil na razpis Prva zaposlitev 2017/II ter v usposabljanje sprejel še tri kandidatke, od katerih je vzgojiteljica začetnica svoje delo opravljala v Vrtcu Dobrega pastirja, učiteljici začetnici pa ena na OŠ Alojzija Šuštarja, druga pa na Škofijski klasični gimnaziji.

Na razpisu za pomočnika vzgojitelja začetnika Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018 je zavod v Vrtec Dobrega pastirja na usposabljanje sprejel dve pomočnici vzgojiteljic v razpisnem obdobju PVS A in dve v razpisnem obdobju PVS B ter eno v razpisnem obdobju PVS C.

Zavod sv. Stanislava je za tem sodeloval tudi na razpisu Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018 kamor se je vključil z zaposlitvijo ene učiteljice začetnice, ki je svoje izkušnje pridobivala na Škofijski klasični gimnaziji. V okviru projekta Prva zaposlitev 2019 sta se usposobili dve vzgojiteljici začetnici v Jegličevem dijaškem domu, ter dve pomočnici vzgojiteljic začetnici v Vrtcu Dobrega pastirja.

Na podlagi uspešnih izvedenih projektov in pridobljenih pozitivnih izkušenj zavod nadaljuje sodelovanje v projektih prve zaposlitve in v okviru projekta Prva zaposlitev 2020 trenutno zaposluje tri pomočnice vzgojiteljic začetnice, ki so zaposlene v Vrtcu Dobrega pastirja. Do umiritve razmer in ponovnega odprtja vrtcev pa čakamo, da bomo pričeli z usposabljanjem novih treh pomočnic vzgojiteljic začetnic v skladu s pridobljenimi projekti.

 

Projekte “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021″,Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020″,Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019″, “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018″, “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017″, “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II” in “Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018″ financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

 

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content