Uporaba IKT virov pri pouku matematike

V Slovenijo prvič prihaja eden od dveh avtorjev programa Autograph, Douglas Butler. G. Butler je pedagog, ki je po zaključenem študiju matematike in elektrotehnike na Cambridgeu svoje izkušnje 30 let pridobival v pedagoški praksi. Ob vodenju matematičnih aktivov v svojem okolju je bil 6 let tudi vodja vodilnega nacionalnega programa prenove srednješolskih kurikulov za matematiko.

Njegovo najbolj obsežno raziskovalno in razvojno delo je povezano z vključevanjem tehnologije in internetnih virov v pedagoški proces. Po svojim možnostih in uporabnosti je program morda še najbolj podoben v slovenski strokovni javnosti nekoliko bolj poznani GeoGebri. V primerjavi med obema programoma pa izstopa to, da je pri Autographu očitno, da je zasnovan prvenstveno za uporabo v pedagoških procesih ter nudi nekatere nekoliko uporabnejša orodja, predvsem pa je prijaznejši in preprostejši za uporabo. Novo različico programa bo od oktobra dalje mogoče pridobiti tudi brezplačno.

Seminar v Zavodu sv. Stanislava bo namenjen seznanitvi s programom Autograph, prikazu konkretnih primerov uporabe ter predstavitvi drugih uporabnih IKT virov, ki jih je mogoče s pridom uporabljati pri pouku matematike.

Seminar (v angleščini) bo potekal od 24. do 26. oktobra 2019.

Vsebinski sklopi

Četrtek popoldne: ISKANJE IN RABA INTERNETNIH VIROV

Petek dopoldne: PREDSTAVITEV PROGRAMA AUTOGRAPH 5.0 (osnovne funkcije)

Petek popoldne: FUNKCIJE PROGRAMA IN PRAKTIČNI PRIMERI ZA NIŽJE LETNIKE

Sobota dopoldne: FUNKCIJE PROGRAMA IN PRAKTIČNI PRIMERI ZA VIŠJE LETNIKE

Sobota popoldne: UPORABA PROGRAMA ZA STATISTIKO IN VERJETNOST

Podrobnejši opis programa v angleščini.

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na seminarju vključuje dve kosili in pet kavnih odmorov.

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 150 EUR, v primeru udeležbe več udeležencev iz iste organizacije so na voljo znižane kotizacije:

1. udeleženec: 150 EUR
2. udeleženec: 140 EUR
3. udeleženec: 130 EUR
vsi nadaljnji udeleženci: 120 EUR

Vse dodatne informacije lahko prejmete na naslovu [email protected]islav.si.

24.–26. 10., Zavod sv. Stanislava

ČET 15.00 – 19.00
PET 9.00 – 13.00 in 15.00 – 19.00
SOB 9.00 – 13.00 in 15.00 – 19.00

Douglas Butler

Douglas Butler ICT Training Centre Oundle, direktor

Profesor, predavatelj, pianist in jadralec ... 🙂

Za prijavo lahko izpolnite spodnji obrazec ali pa seznam udeležencev pošljete na naslov [email protected] Po prejemu vašega kontakta vam bomo poslali obrazec z vprašanji o podatkih, ki jih potrebujemo za izstavitev računa.

 

PRIJAVA

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.