Sestanek profesorjev v Romuniji

V začetku julija 2016 smo se profesorji, ki smo vključeni v projekt Art Nouveau- Art Renouveau, zbrali na partnerski šoli v Targovištu v Romuniji, da smo ob koncu drugega leta našega Erasmus+ projekta skupaj pregledali, katere zastavljene cilje smo že uresničili, in pripravili načrt za tretje, zadnje leto našega mednarodnega sodelovanja. Odlično sodelovanje v preteklih dveh letih pa rodilo že novo zamisel o sodelovanju tudi v prihodnje, tako da smo del našega srečanja namenili tudi pogovoru o novem Erasmus+ projektu, ki bi ga radi uresničili v letih 2017-2020, in sicer na temo astronomije – upamo, da bomo uspešni na razpisu EU.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content