Matematika malo drugače

V začetku marca sem se udeležila seminarja Le-Math training course v Krakovu na Poljskem. Na novo sem spoznala dva načina razlage matematičnih problemov.

Prvi je MATHFactor, pri katerem en učenec v treh minutah razloži določen problem s pomočjo nekaj rekvizitov ostalim sošolcem. Drugi način pa je MATHeatre, kjer skupina učencev predstavi matematični problem z dramsko uprizoritvijo, ki traja do 10 minut.

Vzporedno z našim seminarjem je potekala tudi matematična konferenca (https://www.euromath.org/), na kateri učenci stari od 9 do 18 let tekmujejo v teh dveh disciplinah. Tako sem lahko v živo videla, kako učenci pripravijo predstavitev.

Na seminarju so nas seznanili s kriteriji ocenjevanja, ki smo jih takoj uporabili, saj smo bili med nastopi učencev v ozadju komisije in smo nastope ocenjevali tudi mi.

Na teh povezavah si lahko ogledate knjigi in video-primere:

  • Mathfactor:

   Knjiga: http://www.le-math.eu/assets/files/MANUAL%20OF%20SCRIPS%204.8.24.pd

   Video-primeri: https://www.youtube.com/watch?v=YVej14t7smw&index=3&list=PLpPvt2LgHCYd1FyEv7D2DK55Txdn8DsNF

  • Matheatre:

Knjiga: http://www.le-math.eu/assets/files/books/MATHStories-Final%20(el).pdf

Video primeri: https://www.youtube.com/watch?v=qR1qtHDh8ik&index=2&list=PLpPvt2LgHCYcjZrGzCHMishvEadO6Kqpf

Z vsem novim znanjem sem že seznanila svoje kolege matematike. Drugo leto pa upam, da se bom take matematične konference (Euromath and Euroscience 2019), ki je sedaj potekala vzporedno s seminarjem, udeležila tudi jaz z nekaj svojimi učenci, s katerimi bomo pripravili eno od dejavnosti in jo predstavili ostalim učencem, ki prihajajo s celega sveta.

Andreja Jelovčan (OŠ Alojzija Šuštarja)

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content