Jezik se stalno spreminja

Med 11. in 22. julijem 2016 sem se v okviru Erasmus+ projekta Profesionalno osebje za uspešno šolo udeležila seminarja za jezikovno izpopolnjevanje v Vichyju.

Skupino je sestavljalo 15 udeleženk iz Avstrije, Nemčije, Danske, Norveške, Nizozemske, Slovaške, Belgije, Španije in Slovenije.

Ker je jezik nekaj živega, v nenehnem razvoju in spreminjanju, je tudi njegovo poučevanje zavezano nenehnemu raziskovanju in odkrivanju novosti v jeziku in še bolj v civilizaciji, s katero je neločljivo povezan. Na seminarju smo se tako udeleženke dopoldne posvečale novostim v jeziku in jezikovni politiki Francije (z novim šolskim letom pospešeno uvajajo spremembe v pravopisu), popoldne pa smo raziskovale trenutne vsakodnevne navade Francozov ter najnovejše družbene reforme v državi (sprememba delovne zakonodaje, združevanje regij v super regije …). Sodelovale smo tudi na praktičnih delavnicah ustvarjalnega pisanja, povezovanja literature in umetniškega izražanja ter uporabe različnih računalniških aplikacij pri pouku. Izobraževanje se je nekaj popoldnevov ter med vikendom iz učilnice preselilo »na teren«, kjer smo spoznavale zgodovinske ter civilizacijske značilnosti mesta Vichy, pokrajine Auvergne, kjer se ta kraj nahaja, ter hkrati preko pogovorov odkrivale, kaj nas v Evropi združuje in kaj razdvaja, v čem smo si podobne in česa želimo naučiti svoje dijake, da bomo lažje živeli skupaj.

Seminar je bil zame tako obogatitev v znanju kot tudi osebna obogatitev, ki sem jo z veseljem delila s kolegi, ki poučujejo tuje jezike, hkrati pa sem nova spoznanja že z začetkom novega šolskega leta lahko vključila v svoj pouk.

Barbara Cergolj, profesorica francoščine

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content