Assessment in the 21th century classroom

Pomembno se mi zdi, da dijakom poleg ocene damo tudi ustrezno povratno informacijo o njihovem znanju.

Od 5. 7. do 9. 7. 2021 sem se udeležila Erasmus+ izobraževanja v Skopju v Severni Makedoniji z naslovom Assessment in the 21th century classroom. Moja učiteljica je bila Valentina Petrova, učiteljica makedonskega jezika na osnovni šoli. Že 15 let raziskuje in uporablja različna računalniška orodja, ki ji pomagajo pri izboljševanju načinov ocenjevanja. Najprej mi je predstavila teoretični pogled na ocenjevanje učencev danes, ki naj bi temeljil na Bloomovi teoriji. Za najnižje ocene je zadosti pomnjenje in razumevanje, za najvišje ocene pa je zelo pomembno, da učenci ali dijaki znajo primer analizirati, ga vrednotiti in na koncu ustvariti svoj lastni primer. Le tako se pri učencih razvija kritično mišljenje.

Predstavila mi je različna orodja, s katerimi ocenjuje znanje učencev formativno – med učnim procesom (Google forms, Socrative, Quizizz) in sumativno – na koncu učnega poglavja (testportal).

Spoznala sem tudi stran za izdelavo infografik in plakatov Canva ter stran za izdelavo kriterijev ocenjevanja Rubistar.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content