Poročilo ob zaključku projekta s foto utrinki

Projekt z delovnim naslovom NaSSI je projekt evropskega programa Eramus+ KA2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks.

NaSSi je dvoletni projekt, ki je trajal od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016. Zavod sv. Stanislava oziroma Škofijska klasična gimnazija je bila prijaviteljica projekta, partnerska šola je bila Sint-Calasanzinstituut iz Nijlena v Belgiji. S to šolo sicer sodelujemo že od leta 2006, v šolskem letu 2014/15 pa smo se odločili, da sodelovanje razširimo, poglobimo in ga izvedemo kot evropski projekt.

Vsebina projekta je bila naravoslovje, energija in surovine, trajnostni razvoj, okolje in podnebne spremembe.

Cilji projekta so bili:

 • primerjava našega in belgijskega učnega načrta in pristopa poučevanja naravoslovnih predmetov, izmenjava dobrih praks;
 • izboljšanje kakovosti pouka naravoslovnih predmetov v smislu razvijanja problemskega pristopa, samostojnega in raziskovalnega dela dijakov, pridobivanje trajnega in uporabnega znanja;
 • izdelava učnih enot pouka naravoslovja kot nadgradnja obveznih vsebin;
 • povečanje zanimanja dijakov za naravoslovne predmete in vsebine;
 • druženje z vrstniki iz Belgije, pridobivanje izkušenj, komunikacija v angleškem jeziku, spoznavanje naravne in kulturne dediščine druge evropske države.

V projektu so sodelovali učitelji in laboranti naravoslovnih predmetov Škofijske klasične gimnazije in dijaki vseh štirih letnikov, ki jih zanima naravoslovje.

Aktivnosti, ki smo jih izvedli v okviru projekta:

Študija poteka pouka naravoslovnih predmetov (pregled in primerjava slovenskih in belgijskih učnih načrtov, študija vzorčnih učnih ur, ankete za dijake in profesorje obeh šol, ki so spraševale po mnenju o poteku pouka naravoslovja).

Zbirka 62 učnih enot za pouk ali krožek biologije, kemije in fizike, ki so jih pripravili slovenski in belgijski učitelji naravoslovja v angleščini in slovenščini.

Izmenjave dijakov:

 • izmenjava belgijskih dijakov v Slovenijo jeseni 2014 (14 dijakov (prva skupina) in dve profesorici, 8 dni) – prva izmenjava;
 • izmenjava slovenskih dijakov v Belgijo spomladi 2015 (14 dijakov (prva skupina) in dve profesorici, 8 dni) – druga izmenjava;
 • izmenjava belgijskih dijakov v Slovenijo jeseni 2015 (14 dijakov (druga skupina) in dve profesorici, 7 dni – tretja izmenjava;
 • izmenjava slovenskih dijakov v Belgijo spomladi 2016 (14 dijakov (druga skupina) in dve profesorici, 8 dni) – četrta izmenjava.

Mednarodni sestanki učiteljev naravoslovja Škofijske klasične gimnazije in belgijske partnerske šole Sint-Calasanzinstituut (trije delovni sestanki v dvoletnem projektu) – prvi v juniju 2015, drugi v januarju 2016, tretji v juliju 2016.

Predstavitev projekta širši javnosti:

 • seminar za učitelja in laborante naravoslovnih predmetov na Škofijski klasični gimnaziji 2. 6. 2016;
 • predstavitev projekta na Zavodu RS za šolstvo na seminarju za učitelje naravoslovja in matematike NA-MA 2. 9. 2016;
 • predstavitev dijaških izmenjav v okviru tega projekta na Mednarodni konferenci SIRikt v sekciji Odprto učenje; naslov prispevka je Dijaška izmenjava kot priložnost za odprto učenje naravoslovja – konferenca bo potekala 6. in 7. 10. 2016 v Kranjski Gori.

 

Nasta Zupančič, koordinatorica projekta in profesorica kemije

izmenjava

ekperimenti

še nekaj

atomium

muzej

lab2

lab3

učitelji

lab

seminar

ana

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content