Tablice in pametni telefoni pri pouku

V okviru projekta E+ sem se na seminarju v Dublinu srečala s številnimi programi in aplikacijami, ki jih lahko uporabljam pri pouku.

Na seminarju v Dublinu z naslovom Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools sem se pridružila še dvema Francozoma, Nemki in Italijanki. Učitelj Philip nam je na seminarju pokazal vrsto novih aplikacij, ki jih učitelj in učenci lahko uporabljamo pri pouku.

Spoznali smo programe za preverjanje znanja:

Kahoot

Padlet 

Plickers

Quizlet

Flipgrid

Socrative

Programe, ki so nam v pomoč pri učenju (učenci se lahko npr. sami učijo iz posnetkov, na sliko ali zemljevid lahko dodamo opise oz. različne podatke …):

Edpuzzle 

Playposit 

Thinglink

Genially

Programe za oblikovanje vabil, plakatov, učnih kartončkov …:

Canva

Za prosto dostopne slike, ki imajo licenco, lahko uporabimo:

Creative Commons

Za izdelavo mislenih vzorcev:

Popplet

Mindmeiseter

Mindcryptobees

Za urejanje fotografij in video posnetkov lahko uporabimo:

Snapseed

iMovie    

Power Director

Ko izdelamo neko nalogo za učence in jim želimo posredovati URL naslov, si lahko pomagamo s programom TinyURL, s pomočjo katerega izdelamo URL, ki je enostavnejši in ga učenci brez težav lahko prepišejo. Tako si vse zgoraj naštete ideje lahko ogledate na tej povezavi.

Programi niso plačljivi in večino programov lahko uporabljamo tako, da se prijavimo s svojim Googlovim računom.

Aplikacije so za učence in učitelje zanimive, zato se bom v prihodnje zagotovo potrudila in učencem kakšno uro popestrila ter povečala njihovo motivacijo za učenje.

Irena Demšar, učiteljica razrednega pouka

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content