Vloga muzejev v vzgojno-izobraževalnem procesu

»Pomembna je izkušnja, ki jo dobiš v muzeju. Interpretacija je odprta.«
(Daniel Libeskind, arhitekt novega dela Judovskega muzeja v Berlinu)

V tednu po veliki noči sem se v Berlinu udeležila zelo zanimivega izobraževanja za učitelje v okviru Erasmus+ KA1 programov »Smile« (Schools Museums Internet Learning Education). Že samo mesto Berlin je zaradi svoje zgodovine svojevrsten muzej, poleg tega pa najdemo v mestu številne muzeje zelo različnih tematik, metodoloških pristopov in načinov postavitve ter oblikovanja razstav, tako da smo imeli udeleženci programa res izjemne možnosti za poglobljeno in ustvarjalno delo. Organizatorji so nam pripravili več predavanj in delavnic, pri katerih smo razmišljali o vlogi muzejev v družbi, kulturi, izobraževanju, se pogovarjali o nujnosti kritičnega branja muzejev in se spraševali, kakšen pomen imajo muzeji pri oblikovanju naše identitete.

Zanimiva perspektiva našega razmišljanja je bila misel, da se moramo učiti »brati« muzeje, pri čemer smo izpostavili štiri ključna vprašanja: »Kdo je napisal muzej? Za koga? S kakšnim namenom? Kdo s(m)o današnji bralci tega muzeja?« Ker ima ključno vlogo pri tem naša konkretna izkušnja, smo tovrstno delo nadgradili z obiski različnih muzejev, v katerih smo bili pozorni ne samo na posamezne muzejske zbirke, temveč predvsem na organizacijo, načine postavitev, izbor predmetov in možnosti komunikacije, ki jo ponujajo obiskovalcem (zapisi ob muzejskih predmetih, avdio vodiči, prvo- ali tretjeosebni kustosi-vodiči, muzejske delavnice itd.).

Vseskozi smo beležili, dokumentirali svoje vtise, fotografirali, snemali, se pogovarjali in preizkusili tudi v vlogi vodičev; celodnevno delo in druženje je povezalo udeležence iz različnih držav – Grčije, Hrvaške, Slovenije, Španije, Švedske in Velike Britanije –, tako da smo imeli številne možnosti za pogovore, izmenjavo izkušenj in ustvarjalno delo, ki smo ga ob koncu tedna zaključili s kratkim video posnetkom, ki smo ga pripravili v majhnih skupinicah treh udeležencev in ki je odražal naš pogled na muzejsko tematiko, kot smo jo doživeli v tem berlinskem tednu.

Bernarda Podlipnik

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content