Vodenje in razvoj sebe in drugih

Najkoristnejši del seminarja o vodenju, ki sem se ga udeležila v okviru E+ projekta Profesionalno osebje za uspešno šolo, je bila seznanitev z različnimi tipi voditeljev in načini njihovega delovanja.

V začetku julija sem se v Londonu udeležila seminarja Vodenje in razvoj sebe in drugih (Managing & Developing Self & Others), ki je bil namenjen predvsem ravnateljem. Ob dopoldnevih smo se dotaknili nekaj zelo zanimivih tem: različni stili učenja, individualne raznolikosti, motivacija za delo, zadovoljstvo na delovnem mestu, popoldne pa smo imeli kratek tečaj angleščine.

Za vodstvene delavce je zelo pomembno, da poznamo svoje zaposlene, da vemo, kako funkcionirajo (so aktivisti, pragmatiki, teoretiki ali reflektorji). Vsak od njih lahko s svojim značajem in načinom delovanja prispeva nekaj k uspehu skupnega dela. Izrednega pomena je tudi zadovoljstvo delavcev na delovnem mestu, saj vpliva na vzdušje, le-to pa tudi na efektivnost.

Na seminarju smo izpolnili vrsto vprašalnikov, s katerimi smo bolje spoznali sebe in naše lastno delovanje. Ob vrnitvi s seminarja smo nekaj gradiva prevedli in vprašalnike izpolnjevali tudi znotraj našega kolektiva. Posebno delavnico sem izvedla tudi na kolegiju direktorja. Člani kolegija (direktor, pomočnik direktorja, ravnatelji enot in kaplani) so izpolnili vprašalnik in se opredelili, v kolikšni meri zanje držijo različne trditve. Na podlagi tega so jim bile dodeljene točke in razvrstili so se med aktiviste, pragmatike, teoretike in reflektorje. Nato smo razpravalji o teh štirih tipih glede na definicijo Honeyja in Mumforda, o lastnostih posameznega tipa, prednostih in slabostih.

Dr. Marina Rugelj, ravnateljica Osnovne šole Alojzija Šuštarja in profesorica matematike na Škofijski klasični gimnaziji

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content