Za dostop do posebne spletne strani za bodoče dijake kliknite na rdečo pasico ali sem.

Tukaj pa se nahajajo ključne informacije v zvezi s postopkom vpisa. Vabimo vas, da si jih preberete, saj so pomemben kažipot. Če boste imeli po koncu prebiranja teh informacij še kakšno vprašanje, vam je na voljo svetovalna delavka Maja Turšič na telefonski številki 01 58 22 210 ali na el. naslovu [email protected].

 

Geslo Škofijske klasične gimnazije se glasi “Amor magister optimus” in nas usmerja k misli, da je ljubezen najboljša učiteljica. Program gimnazije sloni na treh stebrih, ki so: duhovnost, klasična usmeritev in ustvarjalno sobivanje. Ne želimo se zapirati v svoj svet, ampak preko graditve odnosov ustvarjati pogoje za celovit razvoj mladega človeka, ki bo v življenju odgovorno sprejemal odločitve.
Humanistika je pomemben del tradicije ŠKG. Vsi naši dijaki se učijo latinščino, nekateri tudi grščino. Kot prvi tuji jezik se dijaki učijo angleščino, kot drugi tuji jezik pa nemščino, francoščino, španščino ali ruščino. Nikakor pa ne bi mogli reči, da se vse konča z latinščino. Pouk naravoslovja na »Škofijski« (tako našo gimnazijo kličemo v pogovornem jeziku) je izredno bogato zastavljen in enako obsežen kot na drugih gimnazijah, s čimer dijakom omogoča, da se vpišejo na katerikoli naravoslovni študij. Pouk naravoslovja je vedno podprt tudi z eksperimenti, ki so včasih zamišljeni kot popestritev učnih ur, včasih pa so del praktičnih vaj. Mnogi dijaki se po maturi odločajo tudi za naravoslovne in tehnične študije, pri tem pa poudarjajo, da jim klasična izobrazba daje širino in pomaga pri razumevanju njihove stroke. Enakomerno so torej zastopane vsebine družboslovja, naravoslovja in humanizma. Kako so predmeti razporejeni po posameznih letnikih, si lahko pogledate v predmetniku ŠKG.
Pomemben del pouka na ŠKG so ekskurzije po Sloveniji in v tujini. Tako spoznamo različne slovenske pokrajine in obiščemo evropske države (Nemčijo, Grčijo, Francijo, Španijo, Italijo …).
Med obšolskimi dejavnostmi pa se najde kar 5 zborov, pa tudi kar nekaj športnih ekip. Na voljo je tudi pestra izbira krožkov, ki pokrivajo različna interesna področja naših dijakov.

 

Kdo se lahko vpiše na Škofijsko klasično gimnazijo?

Na Škofijsko klasično gimnazijo se lahko vpiše vsak pod pogoji, ki so enaki za vpis v vse gimnazije v Sloveniji: uspešno zaključena OŠ in v primeru omejitve vpisa zadostno število točk. Glede na to, da je to katoliška gimnazija, se nam zdi pomembno, da ta usmeritev bodočim dijakom ustreza. Zato od njih pričakujemo, da se strinjajo z usmeritvijo šole, kar ob vpisu potrdijo tudi s kratko izjavo, ki pravi:

»Ob vpisu na Škofijsko klasično gimnazijo izjavljam, da sprejemam program gimnazije, njeno krščansko usmeritev, šolski red in druga pravila. Prizadeval si bom za dobre navade Škofijske klasične gimnazije in spoštoval njeno tradicijo, ki se je začela z ustanovitvijo prve slovenske klasične gimnazije leta 1905. S svojim ravnanjem in dejanji bom prispeval k ugledu naše šole in celega Zavoda sv. Stanislava.«

 

Vpis na Škofijsko klasično gimnazijo

Za šolsko leto 2023/24 je na Škofijski klasični gimnaziji razpisanih predvidoma 168 prostih mest. Dijaki bodo razvrščeni v šest oddelkov, od teh bo en oddelek, v katerem bodo dijaki lahko izbrali tudi staro grščino. Na ŠKG se lahko vpišejo učenci, ki so uspešno zaključili osnovno šolo. Če se bo na gimnazijo prijavilo več kandidatov, kot imamo razpisanih mest, bomo vpis omejili po merilih, ki jih razpisuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Merilo za vpis je število točk, ki jih kandidati pridobijo z zaključnimi ocenami obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Kandidat lahko doseže največ 175 točk.

 

Pomembni datumi za vpis na Škofijsko klasično gimnazijo za šolsko leto 2023/2024

28. 1. 2023 Dan odprtih vrat za Škofijsko klasično gimnazijo in Jegličev dijaški dom
17. in 18. 2. 2023 Informativni dan za Škofijsko klasično gimnazijo in Jegličev dijaški dom
do 3. 4. 2023 Srednje šole sprejemajo prijave za vpis v šolsko leto 2023/24. Vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2023/24 vpisati v 1. letnik srednje šole, morajo izbrani šoli na predpisanem obrazcu oddati prijavo za vpis – obrazec Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki je na voljo na spletnih straneh e-uprave ali jo kupite v knjigarni. Prijavnico lahko oddate po pošti ali jo prinesete osebno. Nekatere osnovne šole zberejo prijavnice vseh kandidatov in jih namesto njih pošljejo na izbrane šole
do 7. 4. 2023 Javna objava številčnega stanja prijav (na spletnih straneh MIZŠ)
do 24. 4. 2023 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2023/24
do 16. 5. 2023 Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (samo na šole, kjer so še prosta mesta), in učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini
do 24. 5. 2023 Javna objava omejitev vpisa za vpis v šolskem letu 2023/24
do 29. 5. 2023 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
od 16. do 21. 6. 2023 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka na spletnih straneh šol in vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
(Z namenom nemotene in pravočasne izvedbe vpisa za vse kandidate vas vljudno prosimo, da v tem času ne načrtujete daljših odsotnosti, ampak pridete na vpis v razpisanem terminu.)
do 23. 6. 2023 do 15. ure
Prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
do 29. 6. 2023 do 15. ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 30. 6. 2023 do 14. ure Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

POMEMBNOŠkofijska klasična gimnazija sodeluje v drugem krogu vpisa le v primeru, da v prvem krogu ne zapolni vseh prostih mest. To pomeni, da v primeru omejitve vpisa sprejmemo le tiste kandidate, ki so se k nam vpisali v prvem krogu prijavnega postopka (do 3. aprila oz. 24. aprila 2023), če pa omejitve vpisa ni, sprejemamo kandidate do zapolnitve prostih mest.

Tabela za izračun točk

 

Gradivo za vpis

Namenjeno je kandidatom, ki se bodo junija prišli vpisat na Škofijsko klasično gimnazijo

  1. Mapa Moja pot – moška in ženska oblika.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content