Na ŠKG je informatika obvezen predmet za vse dijake 1. letnika, izbirni pa v 4. letniku Priprava na maturo iz informatike.

 

Pouk

Pouk v 1. letniku je razdeljen na teoretični in praktični del:

Teoretični del v obsegu 18 ur poučuje prof. Starc Grlj, praktični v obsegu 52 ur pa izvajamo v dveh skupinah vzporedno (pol razreda poučuje prof. Zeman, pol pa prof. Starc Grlj).

Pouk v 4. letniku je torej izbirni, zadnja leta poteka v eni skupini po 4 ure na teden in z dodatnimi urami za konzultacije z maturanti.

 

Oprema

Za pouk informatike uporabljamo dve računalniški učilnici. Vsi dijaki imajo uporabniški račun za delo na šolskih računalnikih, uporabniški račun AAI za delo v Oblaku 365 in MS Teams in vsi uporabljajo tudi spletno učilnico.

Za delo na daljavo se pripravimo že na prvih urah informatike, tako da so bili dijaki letos že vnaprej pripravljeni na delo od doma.

Vsebina predmeta

V 1. letniku v teoretičnem delu spoznamo osnove informatike: zapis podatkov  v računalniku, strojno in programsko opremo, računalniška omrežja, varnost v spletu.

Pri praktičnem pouku pa prvi del namenimo spoznavanju orodij za delo na daljavo, v nadaljevanju pa precej podrobno organizacijo dela na računalniku, urejanje dolgih besedil in uporabo preglednic, pisanjem dokumentacije, če nam čas dopušča tudi uvodom v programiranje. Informativno pa se dijaki spoznajo v okviru izdelave samostojnih nalog z urejanjem bitne grafike, animacijo, urejanjem videa, obdelavo zvoka, izdelavo spletne strani.

V 4. letniku se pripravljamo na maturo. Poleg snovi 1. letnika podrobneje spoznamo programiranje v Pythonu, podatkovne baze, kodiranje spletnih strani s HTML in CSS, rač. omrežja, tehnologije znanja (odločitvene modele), pa ozadja zapisov in obdelave podatkov v računalniku (zapis znakov v kodnih tabelah, števila, bitne in vektorske slike, video, zvok).

Primeri domačih nalog (1. letnik):

  • Animacija

  • Animacija

  • Animacija

V 2. in 3. letniku lahko dijaki za projektno nalogo izberejo tudi vsebine s področja informatike. Primer take projektne naloge, ki jo je izdelal Jaka Česen iz lanskega 2. č, si lahko ogledate spodaj.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content