Na ŠKG je informatika obvezen predmet za vse dijake 1. letnika, izbirni pa v 4. letniku Priprava na maturo iz informatike.

 

Pouk

Pouk v 1. letniku je razdeljen na teoretični in praktični del:

Teoretični del v obsegu 18 ur poučuje prof. Starc Grlj, praktični v obsegu 52 ur pa izvajamo v dveh skupinah vzporedno (pol razreda poučuje prof. Sojar, pol pa prof. Starc Grlj).

Pouk v 4. letniku je torej izbirni, zadnja leta poteka v eni skupini po 4 ure na teden in z dodatnimi urami za konzultacije z maturanti.

 

Oprema

Za pouk informatike uporabljamo dve računalniški učilnici. Vsi dijaki imajo uporabniški račun za spletno učilnico ter uporabniški račun AAI za delo v Oblaku 365 in MS Teams.

Vsebina predmeta

V 1. letniku v teoretičnem delu spoznamo osnove informatike: zapis podatkov  v računalniku, strojno in programsko opremo, računalniška omrežja, varnost v spletu.

Pri praktičnem pouku pa prvi del namenimo spoznavanju orodij za delo na daljavo, v nadaljevanju pa precej podrobno organizacijo dela na računalniku, urejanje dolgih besedil in uporabo preglednic, pisanjem dokumentacije, če nam čas dopušča tudi uvodom v programiranje. Informativno pa se dijaki spoznajo v okviru izdelave samostojnih nalog z urejanjem bitne grafike, animacijo, urejanjem videa, obdelavo zvoka, izdelavo spletne strani.

V 4. letniku se pripravljamo na maturo. Poleg snovi 1. letnika podrobneje spoznamo programiranje v Pythonu, podatkovne baze, kodiranje spletnih strani s HTML in CSS, rač. omrežja, tehnologije znanja (odločitvene modele), pa ozadja zapisov in obdelave podatkov v računalniku (zapis znakov v kodnih tabelah, števila, bitne in vektorske slike, video, zvok).

Primeri domačih nalog (1. letnik):

  • Animacija

  • Animacija

  • Animacija

V 2. in 3. letniku lahko dijaki za projektno nalogo izberejo tudi vsebine s področja informatike. Primer projektne naloge (avtor Jaka Česen), si lahko ogledate spodaj.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content