Škofijska klasična gimnazija omogoča širjenje obzorij tudi z mednarodnim povezovanjem. Dijaki svet spoznavajo z rednimi ekskurzijami, poleg tega pa tudi s sodelovanjem v mednarodnih izmenjavah in projektih.

Leta 2020 je zavod uspešno pridobil Erasmus+ akreditacijo, ki omogoča, da si sami zastavimo želene cilje v okviru programa Erasmus+, predvsem pa lahko sami izbiramo oblike mobilnosti in partnerske šole. Od leta 2021 dalje zavod vodi tudi konzorcij – skupino partnerskih šol v okviru Erasmus+ programa. Izvajamo različne vrste izmenjav, tako za dijake kot za profesorje.

Samo v letošnjem šolskem letu je pri tem sodelovalo že preko 50 dijakov; 5 pa se jih je odpravilo na daljše obiske pouka na tujih srednjih šolah.

Če radi spoznavate nove ljudi in tuje dežele, navade, običaje in jezike ter življenje v šoli, imate na voljo naslednje možnosti:

  • Lahko se pridružite kulturni izmenjavi (npr. s Poljsko (Wroclaw) in Slovaško (Trenčin), Belgijo (Brugge), Francijo (Montpellier)).
  • Posamezniki se vključujejo v mednarodne projekte v okviru programa Erasmus+ (na primer projekt MUN (Model United Nations), kjer se dijaki spoznavajo z delovanjem Združenih narodov, v sklopu različnih odborov pa iščejo rešitve za aktualne problematike, ki krojijo življenje vsakega državljana držav članic ZN).
  • Športniki sodelujejo v krožnem turnirju (Nizozemska–Nemčija–Italija–Češka) in v slovenskih šolskih turnirjih.
  • Zbori Zavoda sv. Stanislava se redno udeležujejo pevskih tekmovanj, turnej in izmenjav (v sklopu katerih letos gostujejo na Švedskem, v Švici in na Poljskem).
  • Za mednarodno dejavnost niso prikrajšane niti naravoslovne duše: fizikalna izmenjava z balkanskimi državami in kemijska z Belgijo prinašajo poleg novih poznanstev tudi prave znanstvene rezultate.
  • Za poglabljanje znanja drugega tujega jezika imajo posamezni zainteresirani dijaki možnost večtedenske izmenjave z avstrijskim Gradcem, francoskim Saumurjem nemškim Münchnom ali španskimi mesti Zaragozo, Madridom in Valencio.
  • Med poletnimi počitnicami občasno poteka delovno-prijateljski tabor v Bosni.

 

Več o mednarodnih dejavnostih

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content