Naši dijaki imajo štiri leta vsak teden na urniku po dve uri zgodovine. Zgodovinsko znanje pa lahko dopolnijo z ogledom priložnostnih zgodovinskih razstav, povezovanjem znanja pridobljenega pri drugih predmetih (latinščina s kulturo, umetnost, slovenščina, vera in kultura, geografija, grščina …) in na zanimivih ter vsebinsko bogatih ekskurzijah po Sloveniji in v tujini.

Svoje znanje izkažejo pri pouku, lahko pa se preizkusijo tudi na tekmovanju mladih zgodovinarjev, kjer kot posamezniki in kot skupina praviloma posegajo po najboljših rezultatih. V četrtem letniku lahko izberejo zgodovino za maturitetni predmet, kar pomeni, da imajo poleg rednih ur še dodatne tri ure zgodovine (skupaj kar pet) na teden kot pripravo na maturo.

Ker želimo posebej poudariti slovensko zgodovino in zgodovino 20. stoletja, smo pred nekaj leti snov razporedili drugače kot na ostalih gimnazijah. V prvem letniku tako obravnavamo antiko, v drugem srednji in novi vek, v tretjem posebej bogato in odločujočo zgodovino 20. stoletja in v četrtem – ki je zaradi mature nekoliko krajši – zgodovino 19. stoletja.

Tukaj pa lahko preizkusiš svoje poznavanje zanimive in pestre zgodovine Zavoda sv. Stanislava.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content