Kregarjeva dela na razstavi v Cankarjevem domu

Zavod sv. Stanislava je iz stalne zbirke del Staneta Kregarja posodil tri slike za razstavo Izven okvirja, Umetnost tridesetih let, ki je na ogled v Galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani od 21. aprila do 2. oktobra.

Razstava Izven okvirja predstavlja Klub neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov. Skupino je sestavljalo štirinajst pomembnih slovenskih umetnikov tistega časa: Zoran Didek, Boris Kalin, Zdenko Kalin, Stane Kregar, France Mihelič, Zoran Mušič, Nikolaj Omersa, France Pavlovec, Nikolaj Pirnat, Marij Pregelj, Karel Putrih, Maksim Sedej, Frančišek Smerdu in Evgen Sajovic. Delovanje kluba je odločilno zaznamovalo umetnost med obema vojnama, nato so člani kluba sooblikovali povojno umetnost in kulturo ter postali prvi profesorji na ljubljanski likovni akademiji.

Stane Kregar je bil ustanovni član Kluba neodvisnih in je bil na ustanovnem zboru kluba 27. avgusta 1938 izvoljen za prvega predsednika. V naslednjih letih je dejavno sooblikoval program kluba in redno razstavljal na njihovih razstavah, prizadeval si je, da bi postavili razstavo tudi v Pragi, ampak zaradi odlašanja tedanjega ministrstva za prosveto in zaostrenih družbenopolitičnih razmer do tega ni prišlo. Na spodnjih slikah so naslovnica in dve strani iz kataloga ob 1. razstavi Kluba neodvisnih umetnikov leta 1937 v Ljubljani:

Neodvisni so študirali na akademijah v Zagrebu oz. v Pragi ter v zaostrenih političnih in gospodarskih okoliščinah tridesetih let v Kraljevini Jugoslaviji začenjali svoje profesionalne poti. Mladi umetniki so se povezali v klub, v okviru katerega so prirejali razstave, se borili za pravice umetnikov, ustanovitev Moderne galerije in likovne akademije, odkupe umetniških del, pisali v časopisih in revijah, prirejali umetniške plese in načrtovali študijska potovanja. Umetnost Neodvisnih je izstopala iz povprečja umetnosti tridesetih let in pomenila pomemben prelom v takratnem umetnostnem življenju, njihovo vzpenjajočo se pot pa je prekinila druga svetovna vojna. Ena izmed pomembnih problematik umetnosti tega časa je bilo vprašanje nacionalnega umetnostnega izraza, ki je zaposlovalo tudi Neodvisne. Kako izjemni umetniki so bili in kakšen pomen imajo danes, pa kaže tudi nesporno dejstvo, da so bila na njihovih razstavah prvič predstavljana danes nekatera ikonična dela, sami umetniki pa se uvrščajo med osrednja imena slovenske in jugoslovanske umetnosti 20. stoletja.

Skoraj polovica umetniških del je iz zasebnih zbirk in bodo javnosti predstavljena prvič; prav z razstavo v Cankarjevem domu pa bo tudi delovanje skupine Neodvisnih prvič podrobneje nagovorjeno.

Vabljeni na ogled razstave v Galerijo Cankarjevega doma med 21. aprilom in 2. oktobrom 2022 ter k spremljanju spletne strani Cankarjevega doma, kjer bodo v času razstave objavljali tudi vabila na spremljevalne dogodke ob razstavi.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content