Predstavitev Kregarjevega sakralnega slikarstva

V jubilejnem Kregarjevem letu smo na hodniku levo od vhoda v zavodsko cerkev pripravili manjšo predstavitev sakralnega opusa Staneta Kregarja.

Stane Kregar je najpomembnejši cerkveni slikar druge polovice 20. stoletja na Slovenskem, saj je z oljnimi slikami, freskami, mozaiki, zgrafiti, vitraji, cerkvenimi paramenti in tapiserijami opremil okrog sto starejših in novozgrajenih cerkva. Kregar je cerkvena dela ustvarjal že v zgodnjem obdobju, načrtno in intenzivno pa od konca petdesetih let do smrti. Družil se je s skupino intelektualcev in kulturnikov, imenovano »Ponedeljkarji«, ki so jo med drugim sestavljali arhitekt Anton Bitenc, škof Stanislav Lenič, rektor semenišča Janez Oražem, profesorja Marijan Smolik in p. Roman Tominec ter umetnostni zgodovinar Emilijan Cevc; omenjena skupina je imela ključno spodbudo pri razvoju moderne cerkvene umetnosti po drugem vatikanskem koncilu.

Kregarjeva sakralna umetnost je pomembna tako zaradi velikega števila izvedenih del in visokega umetniškega nivoja, na katerega je spet dvignil slovensko cerkveno umetnost, kot tudi zaradi uvedbe novega modernističnega slogovnega pristopa in ne nazadnje pedagoškega vidika, saj so prek njegovih cerkvenih del ljudje lahko lažje prišli v stik z moderno umetnostjo. Kregar je v cerkvenih delih združil vzhodno in zahodno krščansko tradicijo, lasten modernistični slog je obogatil z vplivi srednjeveške umetnosti in velikih cerkvenih realizacij evropskih modernistov.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content