Razstava ikon Albine Nastran

V postnem času vabimo na razstavo ikon Albine Nastran, ki bo na ogled od 12. marca do 3. aprila 2018 v Meršolovem atriju Zavoda sv. Stanislava. Vabilo na odprtje.

Ikona ohranja sama v sebi duhovno moč in zato privlačnost za naše življenje. Zaznamovana je s konkretno zgodbo, ki je zapisana na kosu lesa v skrajnem realizmu človeške nemoči, trpljenja, negotovosti …, pa vendarle v tej isti podobi v optimizmu svetlobe, uresničenosti in odrešenosti. V temini človeške nemoči se je prebudila Svetloba in zaznamovala neko zgodbo življenja s tistim žarom, ki privlači. Zato ikona sama po sebi na neki nezavedni ravni človeka osvobaja pesimizma in ga priteguje v bolj odrešene dimenzije, ki so dane slehernemu kot možnost.
Ikona se ne riše, ampak se piše, kot se piše zgodba nekega življenja. Na videz piše ikonopisec zgodbo nekega drugega življenja – svetnika, Marije, Jezusa …, dejansko pa v ikoni zapisuje zgodbo svojega čutenja, svojega doživljanja življenja. Svojo nemoč izlije pred Boga, da lahko Bog sam vstopi in se prebudi na dnu te nemoči kot Svetloba življenja. Zato je pisanje ikone za ikonopisca tako odrešujoče in prav zato ima nastajanje ikone določene zahteve. Zahteva območje Svetega, v katerem se svetljenje ikone in ikonopisca dogaja hkrati. Na ikoni se prebuja sveta podoba, ki je le odsev Svetlobe, prebujene po ikonopiscu. Želja ikonopisca je, da se tako odpre Bogu, da je ikona po človeku delo Boga samega, ali kot pravi stari izraz, da je »neustvarjena s človeško roko«. To, kar zreš, je ponovna inkarnacija Božjega v človeško. (dr. Karel Geržan)

Albina Nastran, rojena 1946 v Gradu pri Kranju, je diplomirala na Biotehniški fakulteti, zaposlena je bila v gospodarstvu, zadnjih dvajset let (do upokojitve) pa v prosveti. Slikanje je bil njen hobi že od mladosti, zadnji dve desetletji pa se je posvetila predvsem pisanju ikon. Ikone izdeluje v starodavni tehniki. Uporablja izključno naravne materiale, 23-karatno zlato, na leseno podlago nanaša barvne pigmente, mešane z jajčno emulzijo. Formati ikon so v večini 35 x 25 cm in 30 x 25cm.

Razstavljala je na več kot 30 samostojnih razstavah, npr. na Viktorinovih dnevih v Minoritskem samostanu na Ptuju, v Vodnikovi galeriji v Ljubljani, na Festivalu Rusijada v Škofji Loki, v Anini galerija v Rogaški Slatini, Galeriji Družina v Ljubljani, Galeriji Loterije Slovenje v Ljubljani, Galeriji Ivana Groharja v Škofji Loki, Domu prosvete v Tinjah, Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični, Ruskem centru znanosti in kulture v Ljubljani idr. Sodelovala je na številnih skupinskih razstavah (npr. v Krpanovi galeriji v Cerknici, v okviru projekta Umetniki za Karitas na Sinjem vrhu itd.), imela je nekaj delavnic in predavanj o ikoni.

Vesela je, da njene ikone posedujeta tudi papež Benedikt XVI., solunski škof in apostolski administrator Janis Piteris, nahajajo pa se tudi v kapeli rimske kurije, kapucinskem samostanu v Celju, Ljubljani in še kje.

Imela je tudi več razstav v akvarelni tehniki iz prizorov Škofjeloškega pasijona (Škofja Loka, Radovljica, Špeter Slovenov v Italiji).

Večji del njenih ikon si lahko ogledate na spletni strani, kjer najdete tudi več zapisov o razstavah, intervjuje, kritike …

Albina Nastran, Pod Plevno 54, 4220 Škofja Loka, Tel: 040 731 368, spletna stran: albina.nastran.net , e-naslov: [email protected]

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content