Sprejemni preizkus za vpis novih učencev v Glasbeno šolo v Zavodu sv. Stanislava

Sprejemni preizkus za učence, ki se bodo v šolskem letu 2018/19 prvič vpisali v Glasbeno šolo, bo v petek, 18. maja 2018, od 15. do 17. ure ali v soboto, 19. maja 2018, od 9. do 11. ure.

Kandidati opravljajo sprejemni preizkus na vseh inštrumentih, ki jih poučujemo v naši glasbeni šoli, in petju. Sprejemni preizkus opravljajo učenci, ki se prvič vpisujejo v glasbeno šolo (stari do 8 let). Učenci, ki se bodo prešolali iz drugih glasbenih šol (kandidati za vpis na ŠKG), pripravijo predstavitveni nastop. Učenci, ki se vpisujejo v Glasbeno pripravnico (6 let), ne opravljajo sprejemnega preizkusa, ampak se v dneh vpisa vpišejo v program Glasbene pripravnice.

Sprejemni preizkus bo potekal v prostorih Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava, Štula 23, Ljubljana Šentvid. Nanj se prijavite neposredno pred opravljanjem preizkusa v Kregarjevem atriju. Seznam sprejetih učencev bo objavljen na oglasni deski in spletnih straneh Glasbene šole od petka, 1. junija 2018, dalje.

Objava sprejetih učencev bo na oglasni deski in spletni strani glasbene šole od petka, 1. junija 2018, dalje.

Vpis za vse novo sprejete učence in za učence Glasbene pripravnice bo 6. in 7. junija 2018.

Podrobnejše informacije o sprejemnem preizkusu

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.