Raziskava nekdanjih dijakov

Po dvajsetih generacijah maturantk in maturantov Škofijske klasične gimnazije izvajamo raziskavo, s katero želimo videti, kje so naši nekdanji Škofijci, kaj počnejo v življenju in kako gledajo na svoja gimnazijska leta. Raziskava poteka od 30. 9. do 14. 10., k njej pa so povabljeni prav vsi nekdanji dijaki. Več o sami raziskavi si lahko preberete v nadaljevanju novice.

Sodelujte v raziskavi

 

V dvajsetih generacijah maturantov je Škofijsko klasično gimnazijo končalo več kot 3.000 maturantk in maturantov. V vseh letih svojega obstoja se je s spreminjanjem generacij in spreminjanjem našega zunanjega okolja spreminjala tudi gimnazija sama. V Zavodu sv. Stanislava smo trdno prepričani, da lahko svoje poslanstvo uspešno opravljamo samo, če ostajamo v stiku s svojim okoljem, s časom, v katerem bivamo in za katerega pripravljamo dijake in otroke.

Verjamemo tudi, da poslanstvo šole ni v pripravi na teste ali morda v pridobitvi ustreznih podlag za izbrani študij, ampak v resnici v pripravi na življenje. Zavedamo se vseh omejitev vloge, ki jo nosi šola znotraj življenja posameznika. Ob tem pa se v vsej odgovornosti zavedamo, da tudi šola prispeva košček v mozaiku oblikovanja osebnosti, oblikovanja življenja posameznika.

In zanima nas, kako naši nekdanji dijaki vidijo vlogo, ki jo je imela Škofijska klasična gimnazija v njihovih življenjih, zanima nas, kaj počnejo v življenju, kako srečni in zadovoljni so. Zanima nas, kaj je tisto, kar jim po letih – za prve generacije desetletjih – ostaja od srednješolskih let. Zanima nas, kje smo jim dali premalo, kje bi se morali še izboljšati.

Da bi dobili neko, kolikor je mogoče, točno in kompleksno sliko, ki bi nam resnično lahko bila v pomoč pri oblikovanju vizije in drugih usmeritev za razvoj gimnazije, smo se odločili, da izvedemo obsežnejšo raziskavo med vsemi nekdanjimi dijaki.

 

Skrb za stalno napredovanje

Na Škofijski klasični gimnaziji (in v drugih enotah Zavoda sv. Stanislava) si ves čas prizadevamo rasti, napredovati, se izboljševati. Med drugim zato že v času šolanja na gimnaziji med dijaki izvajamo nekaj utečenih raziskav (med drugimi tisto ob začetku šolanja, da zaznamo klimo in po potrebi ukrepamo; ter tisto med maturanti, da prve odzive na gimnazijska leta pridobimo, ko so še povsem sveži). Po tem, ko je gimnazijo zapustila 10. generacija, pa smo prvič izvedli obsežnejšo raziskavo, s katero smo želeli zaobjeti vse nekdanje dijake.

Takrat se je z raziskavo ukvarjal Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva, ki ga je ustanovilo nekaj profesorjev gimnazije. Inštitut se je v preteklih letih precej razvil in kadrovsko okrepil. Po dvajsetih generacijah maturantk in maturantov smo se odločili, da raziskavo, nekoliko posodobljeno in nadgrajeno, izvedemo ponovno.

 

Konkretno o raziskavi 2016

Konec septembra in v začetku oktobra 2016 tako izvajamo raziskavo med vsemi nekdanjimi dijakinjami in dijaki Škofijske klasične gimnazije. Raziskava tokrat poteka zgolj v spletni obliki in je dostopna tukaj. Raziskava pred desetimi leti je bila izvedena preko izpolnjevanja obrazcev, ki so bili nekdanjim dijakom poslani po pošti. Ocenjujemo, da je bil razvoj komunikacijskih tehnologij v zadnjih desetih letih tako velik, da bomo po elektronski poti dosegli večji delež želene ciljne skupine.

Raziskava je v celoti anonimna. Določene demografske podatke zbiramo, da jih lahko vključimo v statistične analize. Del rezultatov, ki jih bomo pridobili, bo zanimiv predvsem za vodstvo gimnazije in zavoda. Povratne informacije, ki jih boste delili z nami, bodo med drugim uporabljene pri načrtovanju vizije zavoda in gimnazije za naslednje srednjeročno obdobje. (Na spletnih straneh zavoda lahko vidite, da imamo trenutno zapisano vizijo do leta 2017, ki smo jo sprejeli leta 2012.) Konec lanskega šolskega leta smo namreč vstopil v proces oblikovanja prihajajoče vizije.

Prepričani pa smo, da bo del rezultatov zanimiv tudi za nekdanje dijake same in splošno javnost. Računamo, da bomo splošno poročilo o raziskavi lahko objavili na teh spletnih straneh v prvih mesecih leta 2017.

 

Kaj si želimo doseči z raziskavo?

Samo snovanje raziskave je potekalo v več korakih, s precej razmisleka in tudi nekaj zunanje strokovne pomoči. Oblikovali smo orodje, ki ga bomo lahko periodično uporabljali in tako v času sledili rasti naših nekdanjih dijakov. Pri samem testiranju pa so nam pomagali tudi Alumni ŠKG. Njim in vsem posameznikom, ki ste pomagali pri vzpostavljanju baze elektronskih naslovov tudi na tem mestu še enkrat zahvala za pomoč.

dsc_0149

1. generacija

dsc_0153

3. generacija

dsc_0155

5. generacija

dsc_0157

7. generacija

dsc_0159

9. generacija

dsc_0161

11. generacija

dsc_0164

13. generacija

dsc_0166

15. generacija

dsc_0168

17. generacija

dsc_0170

19. generacija

dsc_0152

2. generacija

dsc_0154

4. generacija

dsc_0156

6. generacija

dsc_0158

8. generacija

dsc_0160

10. generacija

dsc_0162

12. generacija

dsc_0165

14. generacija

dsc_0167

16. generacija

dsc_0149

18. generacija

dsc_0172

20. generacija

Za večino vprašanj imamo na voljo podatkovne baze splošne populacije, kar nam bo omogočalo, da poskušamo razbrati ne le, kakšni so naši nekdanji dijaki in kako se počutijo, ampak tudi, kje so tiste razlike med njimi in njihovimi vrstniki, ki bi jih lahko pripisali gimnaziji.

Želimo si pridobiti tehtne in relevantne informacije, ki bi nam povedale, kaj lahko ponudimo dijakom, ki šele prihajajo na Škofijsko klasično gimnazijo, kako jih najbolje pripravimo na svet, ki jih čaka.

Če se vam slike generacij zdijo v preslabi kvaliteti in se želite videti v polnem sijaju, ste lepo povabljeni, da se morda kdaj zopet sprehodite po Zavodu in zavijete proti knjižnici na naš “hodnik slave”. … 🙂

 

V prvi vrsti pa si seveda želimo, da bi k raziskavi pristopilo čim več nekdanjih dijakinj in dijakov. Zato vas prosimo, da:

  1. Rešite raziskavo na povezavi.
  2. Nekdanje Škofijce med svojimi prijatelji opozorite na raziskavo (mail, telefon).
  3. Če želite, lahko všečkate in delite FB objavo, ki vabi k raziskavi.

Ker je raziskava nekoliko kompleksnejša, jo lahko rešujete ob več priložnostih – sledite navodilom v samem anketnem vprašalniku.

Vsa morebitna vprašanja lahko naslovite na Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva na e-pošto: [email protected].

Že vnaprej najlepše hvala za sodelovanje!

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content