Rezultati 26. mature na Škofijski klasični gimnaziji

Na Škofijski klasični gimnaziji v Zavodu sv. Stanislava letos zaključuje gimnazijsko izobraževanje že 26. generacija maturantov. V maju in juniju je 141 maturantov iz petih oddelkov opravljalo maturitetne izpite. Danes, 11. julija 2022, je bila ob 11. uri v parku pred zavodom razglasitev rezultatov mature in podelitev maturitetnih spričeval. Maturo je uspešno opravilo 139 maturantov, torej je letošnji uspeh 99 %. Naši maturanti so na maturi povprečno dosegli 22,68 točk.

Direktor mag. Anton Česen je maturantom čestital ob uspešnem zaključku gimnazije, ravnatelj Simon Feštanj pa jim je podelil maturitetna spričevala.

Med rednimi maturanti jih je 29 doseglo 28 točk ali več, za kar bodo na akademiji ob prazniku sv. Stanislava prejeli pohvalo za odličen uspeh na maturi. Zlatih maturantov, ki so dosegli 30 točk ali več, je 15. Marija Snežna Benedičič in Neža Mavčič pa sta diamantni maturantki z vsemi 34 točkami.

Marija Snežna Benedičič je dosegla izjemen uspeh pri angleščini na višji ravni s 97 odstotnimi točkami in pri slovenščini z 99 odstotnimi točkami, kar sta najboljša rezultata v Sloveniji. Tudi Neža Mavčič je dosegla pri angleščini na osnovni ravni 99 odstotnih točk, kar je največ v Sloveniji.

Poleg njiju so zlati maturanti še Jasna Čarman, David Nahtigal, Nika Gubenšek, Peter Lekše, Natalija Pangerc, Tadej Zupančič, Pavlina Košorok, Lev Furlan Nosan, Tea Gregorc, Zala Ilovar, Luka Kosec Mikić, Miha Ocepek in Ana Zajec.

Po pravilniku Škofijske klasične gimnazije so odličen uspeh na maturi (28 ali 29 točk) dosegli tudi Amber Bervar, Katarina Briški, Manca Burja, Julijan Kavčič, Lonja Klavžar, Gabrijela Kobal, Karin Kunstelj, Eva Lojevec, Rebeka Stres, Brina Klinar, Manca Končar, Tadeja Novak, Ema Razingar in Simon Zgonc.

Maturitetne izpite je opravljalo tudi 7 kandidatov, ki nimajo statusa rednega dijaka Škofijske klasične gimnazije. Od štirih kandidatov, ki so izboljševali maturo, je trem to tudi uspelo.

Na Škofijski klasični gimnaziji je do sedaj maturiralo 4013 maturantov.

Več informacij o maturi in rezultatih dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije za splošno maturo Andreji Jelovčan ([email protected]).

Dopolnitev: Po ugodno rešenih ugovorih na ocene spomladanskega roka mature 2022 se je povprečen uspeh maturantov Škofijske klasične gimnazije dvignil na 22,74. Amber Bervar je zlata maturantka, Sara Kern in Gaja Kolander pa sta dosegli odličen uspeh.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content