Aleluja

Aleluja! Vstali Kristus naj spremlja vaš sleherni korak. Gospod je vstal – res je vstal – Aleluja, Aleluja! Vstali bomo tudi mi!

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.