Curso para profesores de español no nativos

Seminar za profesorje španščine, ki niso rojeni govorci španščine (Curso para profesores de español no nativos), je potekal na Tenerifih od 7. 3.–11. 3. 2016 v mestu Puerto de la Cruz, ki je na severnem delu otoka. Seminarja sem se udeležila v okviru Erasmus+ projekta Strokovno osebje za učinkovito šolo.

Na seminarju smo bile štiri udeleženke, poleg mene še dve profesorici z Danske in ena z Norveške. Seminar je potekal v jezikovni šoli, kjer so različni slušatelji (skupine so heterogene, slušatelji so iz različnih jezikovnih področij, poleg srednješolcev in študentov je tudi precej odraslih, ki se želijo naučiti španščino). Pred prihodom na seminar smo udeleženke izpolnile daljšo anketo, kjer smo napisale teme, ki jih želimo poglobiti, aktivnosti, ki bi jih rade bolj poznale, poglavja španskega jezika in kulture, ki jim želimo posvetiti več pozornosti. Na seminarju je bilo poleg pripravljenega materiala tudi veliko izmenjav dobre prakse med udeleženkami.

Del seminarja je bil posvečen hospitacijam tečajev španščine, vsakokrat drug nivo (od A1 do B2). Temam, ki so bile obravnavane na tečajih (ser y estar, el subjuntivo, el factor lúdico en la enseñanza del léxico, la teatralización como recurso en el aula, el contraste entre los pasados, la tecnología en la enseñanza de idiomas), smo posvetili več pozornosti po hospitacijah s primeri dobre prakse, z refleksijami in izmenjavo didaktičnega materiala. Popoldan smo imeli različne aktivnosti, predavanje o kulturi, jeziku, zgodovini, športu, praznikom itd. na Kanarskih otokih ali smo si ogledali kakšno znamenitost v bližini (muzej nacionalnega parka El Teide, botanični vrt). Izpostavila bi strokovno pozornost in prijateljski odnos, ki so nam ga prijazno namenili profesorji na šoli tako v dopoldanskem času kot tudi v prostem času. Želim si, da bi ostali v stiku preko družabnih omrežij, saj si še naprej izmenjujemo različen material za poučevanje španščine.

Izbrane teme so koristne pri pouku in aktualizirane. Zanimivo je bilo videti, kako določene slovnične teme vadijo na različnih nivojih znanja jezika. Kanarski otoki so bili v zgodovini vez med Evropo, Afriko in Ameriko, kar se danes izraža v jeziku (besedišču, intonaciji, izgovorjavi), arhitekturi, kulturi in družbi. Španščina kot svetovni jezik je izjemno raznolika, pomembno je znati predstaviti in razšiti poznavanje špansko govorečega sveta.

O seminarju smo se pogovarjali v aktivu za tuje jezike, podrobneje pa bom še predstavila oz. delila didaktični material, ki smo ga dobili s kolegi v aktivu.

Daša Deželak Oberč, profesorica španščine in francoščine

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content