Večja aktivnost učenca v učnem procesu

V okviru projekta Erasmus+ Aktivno osebje za živahno šolo se učitelji seznanjajo z novimi metodami poučevanja in idejami za poživitev pouka. V nadaljevanju lahko preberete nekaj vtisov Janeza Šparovca po obisku pouka na več šolah v Angliji ter zapis, kako spoznanja in znanja vključuje v svoje delo.

Pri učenju matematike je večji poudarek na posamezniku, ki raziskuje in odkriva povezave in zakonitosti. Pri tem ga vodi učitelj, ki ima že pripravljena navodila in vaje. Učenec samostojno spremlja svoj napredek in sproti dobiva večplastne informacije o napredku. Manj je frontalnega pouka. Učenec preko posameznih primerov in situacij spoznava splošne zakonitosti. Tako je bolj dejaven in ustvarjalen. Matematiko spoznava po korakih, razvija svoje razumske sposobnosti, je bolj pozoren na stranpoti in napake. Področje matematike se mu odpira kot nekaj zanj uporabnega in potrebnega, s številnimi in raznolikimi manjšimi in večjimi atraktivnimi izzivi.

Spoznanja in znanja, ki sem si jih pridobil na seminarju Erasmus+ za učitelje matematike v Angliji, vključujem po delčkih v svoj pouk matematike, kjer posamezen učenec ni le številka, ampak subjekt, ki je bolj aktiven v učnem procesu, se bolj zaveda svojega mesta in je bolj dejaven pri razvijanju svojih razumskih sposobnosti.

Janez Šparovec, profesor matematike na Škofijski klasični gimnaziji

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content