Kreativnost in inovativnost pri poučevanju

Kljub zelo vabljivemu naslovu Erasmus+ seminarja je bila kreativnost usmerjena predvsem na uporabo IKT pri pouku.

Spoznali smo 13 različnih programov, ki so uporabni pri pouku. Od nam že zelo znanega Kahoota do orodij, kot so LearningApps, EdPuzzle, StudyStack, kjer najdemo ogromno že pripravljenih vsebin, ki jih na hitro lahko spremenimo za svoje potrebe.
V skupini je bilo 11 učiteljev iz Portugalske (4), Poljske (2), Italije (2) ter Nizozemske, Francije in Slovenije (po 1). Večina je bila učiteljev poklicnih srednjih šol.
Helena Starc Grlj

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content