Montessori za malo starejše

Gostovanje Montessori osnovne šole v prostorih Zavoda sv. Stanislava je pustilo sledi. Ker sem bila presenečena nad tem, kako zavzeto in samostojno so osnovnošolci delali, sem si zaželela, da bi lahko tudi svoj pouk oblikovala z elementi montessori pedagogike.

Edina šola, ki v Evropi ponuja izobraževanje po tej metodi za mladino (starejše od 14 let) in odrasle na področju poučevanja jezikoslovja, se nahaja v Italiji, v Citta di Castello. Tam domuje šola Lingua Piu, ki v okviru projekta Erasmus+ K1 ponuja izobraževanja za učitelje jezikov. Nahaja se v kraju, ki je močno povezan z življenjem in delom Marie Montessori, saj je tu izdala svojo prvo knjigo Il Metodo della Pedagogia Scientifica in ponudila prvo izobraževanje za učitelje po svoji metodi. Tu je prav tako ustanovila prvo osnovno šolo, kjer je delo teklo po tej metodi.

Maria Montessori pa v svojih šolah ni predvidela poučevanja jezika na enak način, kot se učimo drugih predmetov. Za poučevanje jezikov ni pustila usmeritev in materialov za poučevanje. Zato sta Laura Gastaldi in Roberta Marsili, učiteljici v šoli Lingua Più začeli preizkušati osnovna načela montessori pedagogike pri usposabljanju odraslih na temelju 12 principov, ki sta jih prilagodili poučevanju odraslih. Odrasli se namreč pri svojem učenju tujega jezika srečujejo z različnimi ovirami, npr. s strahom pred pričakovanji učitelja in pred napakami, s potrebo po takojšnjih rezultatih, s težavami pri memoriranju, s potrebo po slovničnih strukturah, s časovnim pritiskom zaradi načrtovanih programov …

Pot, ki jo ponujata, vodi najprej skozi spremembo pogleda učitelja na svojo vlogo v razredu in svoj poklic. Zato smo večino izobraževanja namenili ravno ozaveščanju in spreminjanju naših prepričanj. Ob koncu sta nas izzvali s tremi ključnimi vprašanji, in sicer – ali resnično razumemo dijake (tudi od znotraj), kako jim lahko pomagamo, da postanejo avtonomni, ter ali v našem odnosu do dijakov vladata poštenost in zaupanje.

Ker je skupina učiteljev, ki smo se udeležili izobraževanja, štela le 5 oseb, sta nam voditeljici lahko ponudili ideje za večino naših izzivov, kar pa ni bilo vedno lahko, saj smo prihajali iz 4 različnih šolskih sistemov. Prav tako nekatere rešitve, ki sta jih predlagali v duhu montessori pedagogike, v našem šolskem prostoru niso izvedljive (npr. učenje brez ocen). A po principu sodelovalnega učenja, ki ga spodbuja tudi pedagogika montessori, smo se učili tudi drug od drugega in tako odšli domov bogatejši za odlično izkušnjo in s kupom novih idej. S svojo prepričljivostjo in navdušenjem za drugačen način poučevanja sta voditeljici izobraževanja v mojih mislih še poglobili željo po drugačnem načinu poučevanja.

Barbara Cergolj

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content