Obisk na švedski osnovni šoli

Petra Erjavec in Rebeka Šinkovec sta se podali na Švedsko, v mesto Sollentuna, kjer sta gostovali v osnovni šoli Vitra.

Sprejeli so naju zelo lepo in so res prijazni in odprti. Tudi z učenci sva lahko komunicirali, ker znajo vsi zelo dobro angleško. Najbolje pa je bilo, ker sva lahko z ravnateljico govorili slovensko :).

Na šolo sva šli vsaka s svojimi pričakovanji. Zanimalo naju je, kako izvajajo pouk na prostem (primeri dobre prakse, časovni okvir), pa tudi kako na šoli deluje svetovalna služba. Najbolj naju je presenetila njihova odprtost, predanost delu na šoli, povezanost manjšega kolektiva in njihova enotnost pri zasledovanju ciljev šole.

Posebej sva se navdušili nad posebno obliko formativnega spremljanja – učenci si glede na starostno stopnjo tedensko določajo cilje in reflektirajo svoje delo. Navdušilo naju je tudi aktivno preživljanje odmorov na prostem, organiziran topel obrok za vse, brezplačne potrebščine.

Učitelji dodatne strokovne pomoči so večkrat kot pri nas z učenci s posebnimi potrebami delali v razredu in ne individualno. Spoznali sva tudi druge koristne metode dela učenci s posebnimi potrebami, ki sva jih uporabili pri delu z najinimi učenci.

Obisk šole na Švedskem bi priporočili vsem, ki si želijo spoznati skandinavski šolski sistem. Prav na tej šoli pa lahko spoznajo poseben Vittra program, ki je usmerjen v razvijanje otrokove samozavesti, sodelovalnosti z drugimi, pa tudi odgovornosti, kreativnosti in vztrajnosti za zastavljene cilje. Program poudarja pomen povezanosti s skupnostjo ter razvija in krepi vrednote trajnostnega načina življenja. Znotraj programa je izredno razvito tudi načrtovanje lastnega dela, vrednotenje učnega procesa in lastnega napredka (preko Vittra knjige), k čemur navajajo vse učence na šoli.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content