Projekt JOY MVPA

V šolskem letu 2019/2020 je Fakulteta za šport našo šolo, kot eno najuspešnejših šol na področju športa v Sloveniji, povabila k sodelovanju v projektu Joy MVPA (Enjoyable MVPA – Supporting teachers to maximize enjoyable MVPA minutes in children and youth: Project Enjoyable MVPA).

Projekt, ki bo trajal vse do leta 2022, uspešno napreduje, zato so na Fakulteti za šport objavili kratek povzetek nastajanja zelo uporabnega materiala za vse pedagoške in strokovne delavce v športu. Veselimo se končnega izdelka in smo ponosni, da smo del nastajanja 100 naj iger za vse otroške radosti. Več o projektu v nadaljevanju in tukaj.

Namen projekta Enjoyable MVPA (slo. prijetna zmerno do visoko intenzivna telesna dejavnost) je ustvariti in zbrati gibalne igre, ki bodo namenjene otrokom, starim 11–14 let. Uporabne bodo tako v telovadnici kot v drugih prostorih v času športne vzgoje, gibalnih odmorov ali športnih programov zunaj šole. Za doseganje z zdravjem povezanih pozitivnih učinkov gibanja bodo igre oblikovane tako, da bodo otroci zmerno do visoko intenzivno gibalno dejavni. Prekomerna teža in debelost sta razlog za skrb v vseh razvitejših državah sveta. Zato naj bi se intervencije uvajale že relativno zgodaj in vključevale čim več otrok. Zato je šola najboljši prostor za tovrstne intervencije. V skladu s sodobnimi učnimi načrti bodo oblikovane igre razvijale predvsem osnovne gibalne vzorce.

Da bodo lahko učitelji in trenerji načrtovali vadbo za posamezno gibalno sposobnost in pri izvedbi dosegali želeno zmerno do visoko telesno intenzivnost, bodo izbrane igre testirane. Igre bodo tekom projekta v ta namen izvajane v 10-minutnih blokih, intenzivnost pa bo spremljana z objektivno metodo. Pri izbiri iger bomo upoštevali tudi povratne informacije učiteljev in učencev. Da bi v igrah bili dejavni vsi otroci, morajo te biti ustrezno organizirane in zabavne. Zato bomo pri oblikovanju iger usmerjeni tudi v izkustveno komponento. Igre bomo posneli in jih kot delovno gradivo ponudili učiteljem. K posnetkom bo priloženo tudi besedilo z razlago pomembnosti telesne dejavnosti za otroke in mladostnike.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content